announcement header image  
 

VIS – Nordic Journal for Artistic Research

VIS Open Call #13

(In Swedish below)

The call for participation in VIS – Nordic Journal for Artistic Research Issue 13 is open! The theme is Brieftopia.

The 13 issue of VIS seeks expositions for artistic exploration, emphasising exploration of imagined realms — a fleeting yet delightful sight into an imaginative future, a momentary glimpse into a potential future that is both accessible and tangible, a brief utopia, a brieftopia. A brieftopia represents a momentary burst of imaginative thinking that happens in the present. Here, artistic researchers blend their artistic ideas with thoughts about how the world might change in the future. It’s a brief moment of escape from reality to imagine a tangible future that provides the potential to navigate ourselves.

The deadline for submitting exposition proposals is 27 May 2024.

Editor for VIS #13

Behzad Khosravi Noori, Ph.D., is an artist, writer, educator, play grounder, and necromancer. His research-based practice includes films, installations, as well as archival studies.

Read the full text about the theme on the VIS website: VIS Open Call

______

VIS uses the Research Catalogue (RC) database for both the application process and publication. As an artist, you create an exposition using the tools provided by RC and then submit it to VIS for review. Both the VIS website and Research Catalogue provide clear instructions on how to create and submit an exposition proposal.

How do I submit an exposition proposal?

1. Register a "full account" on the Research Catalogue (RC) database.
2. Create an exposition and submit it via "submit for review" to the RC portal "VIS, Nordic Journal for Artistic Research" no later than 27 May 2024.

The exposition can be in Swedish, Norwegian, Danish, or English.

Learn more about VIS' application process: VIS submission and editorial process

 

In Swedish


VIS Open Call #13

Utlysningen till att medverka i VIS – Nordic Journal for Artistic Research nummer 13 är öppen! Temat är Brieftopi.

Det 13:e numret av VIS söker expositioner inom konstnärlig forskning som riktar in sig på utforskandet av föreställda världar — en flyktig men ändå förhoppningsfull blick in i en fantasifull framtid, en hastig syn av en möjlig framtid inom räckhåll, en tillfällig utopi, en brieftopi. Brieftopi representerar ett tillfälligt utbrott av fantasifullt tänkande som sker i nuet. Här förenar konstnärliga forskare sina konstnärliga idéer med tankar om hur världen kan förändras i framtiden. Det är ett kort ögonblick av flykt från verkligheten för att föreställa sig en möjlig framtid där vi kan navigera.

Deadline för att skicka in expositionsförslag är 27 maj 2024.

Redaktör

Behzad Khosravi Noori, Ph.D. är konstnär, författare, utbildare och nekromantiker. Hans forskningsbaserade praktik omfattar filmer, installationer och arkivstudier.

Läs hela texten om temat på VIS webbplats: VIS Open Call

______

VIS använder databasen Research Catalogue (RC) för både ansökningsprocess och publicering. Som konstnär skapar du en exposition med hjälp av de verktyg som RC erbjuder och skickar därefter in den till VIS för granskning. Både VIS webbplats och Research Catalogue har tydliga anvisningar för hur du gör för att skapa och skicka in ett expositionsförslag.

Läs mer om VIS ansökningsprocess: VIS submission and editorial process

 

contact: visjournal@uniarts.se

 
 

 

footer logo

SARA: Society for Artistic Research Announcement service

Interested in using our announcement service ? Go here