University of the Arts Helsinki

Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research (2020) Joa Hug
This research exposition presents the process and results of the author’s doctoral research at the Performing Arts Research Centre of the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki, and is the final written part—the commentary—to fulfil the degree requirements. The research tackled the division between embodied and conceptual modes of reflection – a problem that is considered a key challenge for research into performer training. Crafted around Body Weather performance training, the research explored the epistemic potential of a touch-based body practice called the Manipulations, and engendered the transformation of this practice into a medium of artistic research—the research score—which is both the main method and the outcome of the research. In the commentary, the research score is considered to be a way of facilitating unfinished thinking that dissolves the division between physical practice and conceptual reflection, and which enables a shift from a representational towards a post-humanist performative model of knowing. Unfinished thinking is not the property of an individual, intentional, agential subject, but emerges from within an expanded network of inter-corporeal relations; it expresses thought without uncoupling language from its affective tonality, and it defies definite statements. The commentary covers a broad range of theoretical considerations on embodiment, materiality, (bodily) knowledge, technique, and reflection, and thus contributes to the debate on the epistemology and methodology of artistic research. Combining analytical and descriptive forms of scholarly writing with performative modes of experimental writing, the commentary expands the format of academic dissertation writing and offers new knowledge to the fields of dance (research), performance (research), performer training, and artistic research. Tiivistelmä Tässä kirjallisessa työssä esitellään kirjoittajan väitöskirjatutkimuksen tulokset ja tutkimusprosessin kulku, ja se toimii samalla tohtorintutkinnon tutkintovaatimusten viimeisenä, kirjallisena osana – kommentaarina. Tutkimus on tehty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa, ja se pureutuu kehollisen ja käsitteellisen reflektion välillä yleisesti tehtyyn jaotteluun – käytäntöön, joka muodostuu merkittäväksi haasteeksi esiintyjäkoulutusta käsittelevässä tutkimuksessa. Väitöskirjatutkimus perustuu pitkälti Body Weather esityskoulutukseen, ja siinä tarkastellaan manipulaatioiksi kutsuttujen, kosketukseen perustuvien kehollisten käytäntöjen episteemistä potentiaalia. Näistä käytännöistä kootaan taiteellisen tutkimuksen väline—tutkimus-score—josta muodostuu sekä tärkein tutkimuksessa käytetty menetelmä että sen merkittävin tutkimustulos. Tutkimus-score esitellään kommentaarissa tapana, joka edistää keskeneräisiä ajatusprosesseja ja tekee turhaksi jaottelun fyysisen toiminnan ja käsitteellisen reflektion välillä. Score mahdollistaa myös representaationaalisten tietomallien korvaamisen posthumanistisilla, performatiivisilla malleilla. Keskeneräistä ajattelua ei pidetä työssä yksittäisen, intentionaalisen ja agentiivisen subjektin ominaisuutena, vaan se nousee esiin kehonvälisten suhteiden laajennetusta verkostosta: siinä ilmaistaan ajatuksia tavalla, jossa kieltä ei eroteta sen affektiivisista sävyistä, ja näin ollen sitä on vaikea tarkoin määritellä. Kommentaarissa käsitellään kattavasti kehollisuutta, materiaalisuutta, (kehollista) tietoa, tekniikkaa ja reflektiota eri teoreettisista näkökulmista, ja tällä tavoin se muodostuu osaksi taiteentutkimuksen epistemologista ja metodologista keskustelua. Tieteellisen kirjoittamisen analyyttiset ja kuvailevat muodot yhdistyvät kommentaarissa kokeellisen kirjoittamisen esittäviin tapoihin. Työ monipuolistaa täten akateemisen väitöskirjan toteuttamistapoja ja tarjoaa uutta tietoa tanssin (tanssintutkimuksen), esityksen (esityksen tutkimuksen), esiintyjäkoulutuksen ja taiteentutkimuksen aloilta. Colophon: Joa Hug Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research DOCTORAL RESEARCH Acta Scenica 59, 2020 ISBN: 978-952-353-026-3 ISSN: 2242-6485 PUBLISHER: University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre © 2020 University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre and Joa Hug
open exposition
REACCLIMATING THE STAGE (SKENOMORPHOSES) (2020) vincent roumagnac
REACCLIMATING THE STAGE (SKENOMORPHOSES) An Ecotonal Doctoral Piece in 40 Scènes, 15 Parergonal Writings and 5 Double-Postcards. From the perspective of mise-en-scène (staging), and correlatively that of the place and the practice of the metteur-en-scène (theatre director), this artistic research project addresses, examines and experiments on the question of the scenic/scenographic representation of a postnatural world, in climate transition, affected by global warming and moved by abstract data-flows, in a tangled web of storms, information, and algorithms. While lived and conceptual "time", no longer telically given as linear and chronological, is being anthropodecentered and, therefore, diffracted into an open plurality, the Reacclimating the Stage (Skenomorphoses) artistic research project takes the earlier notion of time as a raw material to reexamine, from an eco-scenic and research perspective, in order to transform the theatrical practice of its author and to trigger the latter’s specific contribution to artistic research milieu. By obliquely playing on one hand with memories of theatrical history of scenic internal modi operandi, architecture, and literature, and on the other hand with institutional requirements for doctoral research appearance, the project aims at repositioning the director's practice in a movement of transition of scenic thinking and imaginary through a series of artistic and research experiments, whose enactments and resonant redistribution are poetically at interpretative play in this exposition.
open exposition