Project

Composition Methods of Musical Narration in Postdramatic Theatre

Rita Mačiliūnaitė (Principal Investigator), Antanas Kučinskas (supervisor), Mindaugas Urbaitis (supervisor)
no media files associated

About this project

en
The object of the practical (creative) part of this artistic project is equivalent to the object analysed in the research paper Composition Methods of Musical Narration in Postdramatic Theatre. In addition to the creation of acoustic and electroacoustic compositions, the composer also plays an active role in interdisciplinary art. The research paper analyses musical narration in the works of postdramatic theatre which have a clear musical discourse. The objective of the research is to identify forms of musical narration in the works of musical postdramatic theatre. During doctoral studies in arts, the author plans to continue to actively create music for the theatre, interdisciplinary projects, stage productions, musical-instrumental shows with a very clear musical discourse and without the traditional dramatic narrative, where objects are portrayed (the story is told) using music. The main aim is to create a musical work for the stage (e.g. a sound theatre) representing the musical narration theatre which is one of the fields of postdramatic theatre. The work would consist of musical narration without the traditional literary text sequence. As the author becomes a participant-observer during the artistc project (since the object of the research and creative parts of the project is the same), she is expected to have an analytical approach of a creative artist towards the entire creative process from generation of the idea to its on-stage realisation.

lt
Šio meno projekto praktinės veiklos (kūrybos) objektas yra tapatus analizuojamam tiriamajame darbe „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“. Kompozitorė, šalia akustinių, elektroakustinių kompozicijų kūrimo, aktyviai dirba tarpdisciplininio meno srityje. Tiriamajame darbe tiriama muzikinė naracija postdraminio teatro krypties, pasižyminčios ryškiu muzikiniu diskursu, kūriniuose. Tyrimo metu tikimasi išsiaiškinti, kokios muzikinės naracijos formos egzistuoja muzikinio postdraminio teatro veikaluose. Meno doktorantūros studijų metais planuojama ir toliau aktyviai kurti muziką teatrui, tarpdisciplininius projektus, sceninius veikalus, muzikinius-instrumentinius spektaklius, kuriuose labai ryškus muzikinis diskursas, atsisakoma tradicinio draminio naratyvo, o vaizdavimo objektai (istorija) kuriami padedant muzikai. Pagrindinis siekis – sukurti muzikinį-sceninį veikalą (pvz., garso teatrą), kuris atstovautų vienai postdraminio teatro krypčių – muzikinės naracijos teatrui. Jame egzistuotų muzikinė naracija ir būtų atsisakoma tradicinio literatūrinio teksto nuoseklumo. Rengiant meno projektą autorei tapus dalyve-stebėtoja (dėl minėtos praktinės veiklos ir tiriamojo darbo objekto tapatumo), tikimasi menininko-tyrėjo analitinio požiūrio į visą kūrybos procesą nuo idėjos sukūrimo iki jos realizavimo scenoje.
field of studyMusic: Composition
credit value240
Related


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research