Utfordringsbanken

Prosjektdetaljer
Dato 20 Oct 2020
Tid 10+ timer
Kurs IDG 2000
Metoder Sketching
Målgruppe Folk med hjemmekontor
Teknologi Tankekart, Adobe XD
Materialer PC

Et tillegg i hverdagen

Skapere:
Line Løver Urdalen
Samarbeider:
Gabrielle Fransson, Lene Gulberg, Markus Ruud. Ekspertveiledere: Siw Tone Innstrand og Marit Christensen
Kategori:
Edit: #konsept #prosjekt
Beskrivelse:
Dette prosjektet baserer seg på trivsel og utvikling på arbeidsplassen. Arbeidsituasjonen i landet vårt har snudd seg helt på hodet etter covid-19 pandemien spredde seg over hele verden. Stadig økende jobb fra hjemmekontor, mindre sosialisering og tekniske utfordringer kan lett føre til mindre motivasjon. Utfordringsbanken er en felles plattform/app der ansatte kan hente ekstra utfordringer/ oppgaver i hverdagen. Utfordringer, teambuilding og utvikling av arbeidsmiljøet står i fokus. Hvordan kan din arbeidshverdag bli bedre? Denne plattformen skal bidra til personlig utvikling, øke motivasjon og gi følelsen av å bidra mer til arbeidsmiljøet.
Steg 1-2-3
1. Arbeidsgiver gir ut en utfordring/ teambuilding oppgave. 2. Ansatte responderer. 3. Resultat deles på slutten av uka/dagen

Interaksjon:
En felles plattform hvor arbeidsgiver legger ut utfrodringer/oppgaver som kan løses i fellesskap. Arbeidstakere responderer på utfordringene, og deler resultatet med hverandre i slutten av uka

Les mer:
Idébanken: Helsefremmende arbeidsplasser