WERKPLAATS

IMPAKT ALS HYBRIDE WERKPLAATS

LERENDE NETWERKEN


TAAT

Anneke Tonen

Selm Wenselaers

Nicolas Galeazzi

Pichaya Puapoomcharoen

Marit Mihklepp

David Weber-Krebs

Jasper Delbecke

Egle Bazaraite

Ariane Chapelet

Job Zomerplaag

Adrian Kear

Liesbet Groot-Nibbelink

Andrew FilmerLIJST VAN ELEMENTEN (VUL IN):

(PUSH TO SLIDE)

VORM-REFERENTIES

HOE ZIET ONZE HYBRIDE 'WERKTAFEL' ERUIT?

(Veld-analyse)

Simon Allemeersch / Lucinda Ra
Elly Van Eeghem
Breg Horemans
Peter Aers
Lotte Van Den Berg
Constant vzw
Turnclub

PROGRAMMA (CLICK OM TE DOWNLOADEN)

(PUSH TO PLAY)

FEEDBACK


1. Beantwoordde deze activiteit een het gegeven 'debat'? Hoe verschilt het van een 'gesprek'?
2. Ervaarden jullie de whatsapp-ruimte als 'veilig'? Waarom wel/niet?
3. Jullie werden gevraagd om vanuit een bepaalde positie in het debat/gesprek te stappen. Hoe beïnvloedde dat het debat/gesprek?
4. Welke kenmerken van de whatsapp-ruimte (aspecten van zichtbaarheid, toegankelijkheid, politics,...) hebben voor jou het debat beïnvloed, en hoe?
5. Kan het whatsapp-debat als 'format voor uitwisseling' betekenisvol zijn in andere publieke(re) contexten? Hoe?

TRYOUT WERKVORM 1

WHATSAPP-DEBAT 'TUSSENRUIMTE 5.11.2020


Beste allen, 


Fijn dat jullie meedoen tussen 15u en 15.30u. Ik voeg jullie zo allen toe aan de whatsapp-groep. Hierbij wat framing:

Waarom dit voorstel?

Deze tijd vraagt een herdenken van gebaande paden om ‘werk’ (in de breedste zin zijnde performances, curatoriële programma’s, onderzoeksresultaten,…) publiek te maken. Een verschuiving van onze focus van een collectieve presentatie naar een fijnmaziger structuur van publiek maken dringt zich op in de zogenaamde 1,5m-samenleving. Maar hoe krijgt deze fijnmaziger structuur vorm? En welke condities zijn er nodig om tot een betekenisvolle uitwisseling te komen? 


Waarom deze vorm?

In eerdere dialoog-experimenten heb ik gemerkt dat al schrijvend reageren op elkaar een zekere traagheid vraagt, die de integriteit en raakheid van hoe iets wordt ingebracht ten goede komt. Waar een ‘gesproken’ debat een focus heeft (de persoon die het woord neemt leidt, tenzij een sterke moderator de touwtjes in handen blijft houden). In een geschreven debat is er een mogelijkheid tot meerdere focuspunten en bijgevolg een - gewenste of ongewenste - on-overzichtelijkheid.


Topic

Hoe geven verschillende attitudes/posities deze 'tussenruimte' om 'publiek te maken' vorm?


Disclaimer

Deze whatsapp-groep heeft als doel een ‘safe space’ te zijn. Het gesprek zal worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Mocht er een vraag zijn om de content van het gesprek in andere vormen publiek te maken, dan zal hiervoor jullie toestemming gevraagd worden.


Aanwezig

Selm Wenselaers

Griet Verschelden 

Siebren Nachtergaele

Breg Horemans 

Gert-Jan Stam

 

Tot straks!

Breg

TRYOUT WERKVORM 2

TRYOUT WERKVORM 3