FORMSSTØP ANSIKTSMAKE


Skaperne

Ida Therese , Johannes, Adam,
Marcus, Tiare

Kategori

[ #PET #ansiktsmaske]

Prosjektbeskrivelse

Ved å klippe ut plastark (PET) fra plastflasker, kan man ved
hjelp av støpeform tilpasset generelle ansikter. Ved å varme
opp plastarket til - 125 grader (bearbeidingstemperatur) vil
man kunne forme masken på en kontrollert måte.