FACE-SHIELD


Skaperne

Ida Therese, Johannes, Adam,
Marcus, Tiare

Kategori

[#PET #ansiktsmaske]

Prosjektbeskrivelse

Heldekkende maske festet med et hodebånd, der man kan ta av
og på plastark for å beskytte ansiktet. Denne designløsningen
gjør det enkelt for bruker å rengjøre masken, ettersom man bare
kan ta av plastarket å vaske det (eller ta på et nytt).
Denne løsningen vil heller ikke genere, ettersom brukerene
ikke er i direkte kontakt med masken .