WEEK4/ We gaan elkaars tekeningen uit vorige projecten bestuderen.

Hoe gaan verschillende mensen op andere manieren om met voorwerpen waaraan ze gehecht zijn. Hoe gaan we op verschillende manieren aan anderen tonen wat voor ons van belang is? Gaan we dit anders tonen omdat we anders gaan waarnemen? Wat gebeurd er als we naast elkaar gaan staan en samenwerken?

Door elkaars voorwerpen te gaan uitbeelden krijg je een bijna mysterieuze voorstelling van iets wat voor ons eigenlijk heel alledaags is.

WEEK5/ We gaan beide voorwerpen en ruimtes gaan weergeven en kijken wat het verschil nu is.

WEEK6/ We gaan een ruimte gaan bekijken, wat zien we in de ruimte en hoe gaan we het uitbeelden. Het resultaat is een wandeling doorheen die ruimte die de voorbijgangers doet waarnemen, ze letten op dingen die ze anders misschien niet hadden opgemerkt. Hun alledaagse wandeling krijgt een meerwaarde.

WEEK2/ We kiezen beide een voorwerp waar wij aan gehecht zijn. Waarom vinden we dit belangrijk? Hoe gaan wij met deze voorwerpen om?

Beide zijn alledaagse dingen, toch is de manier waarop we met onze voorwerpen omgaan zeer contrasterend. De voorwerpen ondergaan een verschillend proces, de ene wordt heel goed verzorgd, de ander is helemaal versleten.

 

Voor beide is de manier van omgaan versterkend in het tonen hoe belangrijk ze zijn. Als Nicolas zijn trofee voorzichtig uit papier haalt, wordt duidelijk hoe belangrijk die is voor hem. Omgekeerd, wanneer Lotte haar versleten plectrum uit haar portefeuille haalt, is duidelijk dat die heel vaak wordt gebruikt.

WEEK3/ We maken een opstelling die het verschillend omgaan met onze voorwerpen duidelijk maakt.

WEEK7-8/ Analyse theorie