yta och illusion

Atkinson 

 

arbeta kring en plats

processer med olika slags medium

 

Här försökte jag utrycka känslan av när jag befann mig på platsen första gången

 

vad är en plats

hur knyter jag ann till den 

vad gör den till en plats 

hur kan jag komplicera platen och känslan kring den

Designprocesser


Att få arbeta i en process ostört och träna sig och exprementera i att kunna förmedla sina ideer och tankar visuellt. Sedan att kunna få presentra dessa i en riktig utställning där jag kan få se dessa tankar och ideer bli förstärka av hur dessa presenteras i utställningen.Maria Perers!!!


Katarina Bonnevier Beind straight curtains: towards a gueeer geminist theory o architecture

Rumslig gestaltning 

Vi gjorde ett socialt verk insperat av segrarationen på Konstfack och frusrationen kring detta. Verket bestod i att göra en skoltidning och som i ett försök skullle styras så demorkatiskt som möjligt. Det praktiska var att vi hade en öppen submisson där alla fick vara med och lägga in saker de ville ha i tidningen. Vår tanke var att styrelsen för tidningen kunde variera för de som var intresserade och sedan rotera. Själva formen på tidningen var också fri och den kunde se ut hursomhelt inte bara en tidning tidning.

 

Båda uppgifterna var rätt fria i hur de skulle anornas har jag för mig

 

Performance. 

Jag vill göra ett performance som var socialt men där jag använder min kropp i rummet. Jag hade tankar kring hår och hur mycket hår betyder i sociala sammanhang utan att vi reflekterar kring det. ex att de rakar håret när de vill avhumansiera människor. och att människor i alla tider har döljt eller hållit på med håret på olika sätt. Därför bestämde jag mig för att klippa av mitt hår framför alla. Både för att känna hur det känns och för att försöka förmedla något genom det.

 

 

Konstnär att inspireras av Ruben Vätte

Den pedagogiska platsen

Arbeta med att designa en positiv förändring på en utvald plats.

Kunskapsinnehåll

lära sig om socalt arbete på ett konstnärligt sätt och vägar och metoder kring det. vi använder ju design i konst i och med att vi kontruerar metoder osv för att komma framåt vi kan då tänka oss att vi designar fast i konstnärligt syfte

Matrial, hållbarhet och utsällningsrummet

Podden konstnären 

Instagram:Olika Museeum, konsthallar och konstnärer

Bonniers konsthall hemsida och instagram

Nordiska akvarellmuseet instgram och hemsida

Svt play 

 

Hos de konstnärer jag gillar är gemensamt att de arbetar med olika matrial för att visualisera den frågeställning de arbetar kring