'Guide' vindt haar oorsprong in het samenbrengen van voorwerpen die er voor ons (Jolien en Emma) toe doen: een koord en een boek. 

 

Leiden,  zelfontplooiing en boekbinden. Dit zijn enkele thema's die onze objecten verbinden, zowel inhoudelijk als materieel.

 

Door het koppelen van deze thema's ontwikkelden we ons project, een soort dialoog.

Gedurende enkele weken stelden we scripts op voor elkaar als leidraad voor wandelingen. Het doel van deze scripts is de ander haar vertrouwde omgeving op andere manieren te laten ervaren. We stuurden de scripts telkens naar elkaar door opdat de ander deze kon samenbinden tot een boek dat meegenomen werd op wandel en waarin de wandeling vastgelegd kon worden. 

Elke week veranderde de kleur van de binding als symbool voor de evolutie die de boeken elke week doormaakten. 

 


Het boek (Emma)


Sinds ik zelfstandig mag en kan reizen, verzamel ik Trotter reisboeken van mijn bestemmingen.

Voor en tijdens de reis is zo'n boek slechts een praktisch object: het (bege)leidt me door zowel de voorbereidingen als de bestemming.


Na de reis wordt het boek echter een object met veel emotionele waarde.

Zelf een reis ondernemen is voor mij een belangrijke stap in het volwassen, zelfstandig worden. Ik draag het boek heel dat proces met me mee en zo komt het symbool te staan voor een belangrijke stap in mijn zelfontplooiing.

Daarnaast is het gewoonweg een mooi souvenir. Enerzijds het gegeven van een duidelijk gebruikt boek waartussen allemaal rekeningen, toegansticketen, papiertjes met notities,  etc. steken. Anderzijds zorgt het gebruik van het boek tijdens de reis voor meer heldere herinneringen van de bestemmingen achteraf.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het koord (Jolien)


Wanneer je leiding wordt binnen de Chiro, krijg je een koord, een wit. Wanneer je de doop doorstaan hebt en getoond hebt dat je het verdient leiding te worden, krijg je een gekleurd koord. De verschillende leeftijdsgroepen hebben hun specifieke kleur, van jong naar oud: paars, geel, groen, rood, blauw oranje. Zo staan de gekleurde koorden voor zowel de evolutie als persoon, van 6-jarige tot volwassene, als voor de evolutie in het leiden.


Dit Chirokoord staat symbool voor de rol die ik opneem als leiding. Ik zorg voor de kinderen van de Chiro en ik ben een aanspreekpunt voor de ouders. Je zou kunnen zeggen dat er een letterlijke vorm van 'care' schuilt achter het voorwerp.

Dit Chirokoord staat echter ook symbool voor de evolutie die ik zelf meemaakte binnen de Chiro. De Chiro is niet enkel een plek waar gespeeld wordt. Het is een plek waar ik mijn vrienden leerde kennen, groeide als persoon, volwassen werd en uiteindelijk verantwoordelijkheid kreeg wanneer ik leiding werd.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reis op zich is het doel