Vi är alla ekon av en tid som är förbi

en tid som var för en minut sedan

en tid där vi redan varit

en tid som är konstruerad

som vi bestämt var då


Vi är alltid nuet

vi är framtiden


en summa av det förgångna 

 

en summa av varandra

varandras ekon

som lämnar ett avtryck som ramlar sönder till något helt nytt


nytt, skinande, polerat och konstruerat


en konstruktion av nuet, dået och sekunden efter.


Sekunden av framtiden


den framtida framtiden av ingentinget

 

Det ultimata svarta hålet.

Rörelse, beröring, tid,konstruktion, 

avståndet, slumpen, spänning, kretslopp, hur allt hänger ihop