Pajęczyna ROZRUCHY

BADAWCZO-ARTYSTYCZNE

W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH:

ZBLIŻENIE NA TANIEC, RUCH, I CHOREOGRAFIĘ