Mottok lydfiler fra Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana. Etter godkjenning fra NRK. 

 

Note: The catalogue below represents what I received from The National Library and their sound archive. After countless emails back and forth, I finally got some audio material. I have kept it in its original form, and it shows Norwegian sound history and how it is being catalogued. 

 

Unfortunately, it is not possible to trace who recorded it, where it is recorded and when, but some of the recordings are possible to match because of their specificity, like Myggsverm på Finnmarksvidda, Kongesalutt på Vardøhus, Anløp Berlevåg and so on. I was really surprised and shocked that there is so little Norwegian sound history available to the public and for research.

 

Akkvisisjonsnummer 11343_NRKs lydeffektarkiv

 

Forespørsel fra Alexander Rishaug – informasjon om innholdet på lydbåndene 

 

AA0000065623_Humler, bier, fluer, mygg, veps: [NRK lydeffekter]_3-A/2 

 

1. Myggsverm på Finnmarksvidda. 4'00'' 2. Mygg. Skogsatm. m / fugler. 1'30''

3. Mygg, nær 1'05''
4. Mygg og fugler 1'30'' 5. Flue, en nær 1'50''
6. Fluer, flere. Fra og til. 0'50''
7. Spyflue 0'20''
8. Humle summer. Bakgr. m/ fugler og instekter. 1'02'' 9. Bie, nær. 1'50''
10. Bisverm, intens. 1'40'' 

 

AA0000065635_Kanon: [NRK lydeffekter]_8-F/5

1. Kongesalutt fra Høitorp fort, Mysen. 21 skudd (u/ kirkeklokker). 02'20'' 

2. Kongesalutt fra Vardøhus. 21 skudd m/ ildordre. 02'10''
3. Kongesalutt fra Vardøhus. 21 skudd u/ ildordre. 02'05''
4. Salutt, 21 skudd. Kristiansten festning, Trondheim. 01'50''
5. Salutt, 21 skudd. Høitorp fort, Mysen. 01'35''
6. Salutt, 21 skudd. Fredriksten festning, Halden. 04'15'' 

 

AA0000065636_Eksplosjon: [NRK lydeffekter]_8-H/4 

 

1. Eksplosjon (jord, stein, etc., som faller). 00'12''
2. Eksplosjon (mineskudd). 00'06''
3. Eksplosjon (stor). 00'06'' 

4. Eksplosjon (tung; bruddstykker av stein og mur som faller sammen). 00'15'' 

5. Eksplosjon (sprengning ved Esso-anlegg, N[y]. Ålesund. "Varsko her" og "Fyr her" + eksplosjon.). 00'25'' 

6. Eksplosjon (veisprengning). 00'10''
7. Eksplosjon (12 forskjellige eksplosjoner). 02'00'' 

8. Eksplosjon (mineskudd. Pl.st..). 00'03'' 

9. Eksplosjon (mineskudd. Pl. st.). 00'08'' 

10. Eksplosjon (mineskudd, stein faller ned, nær Pl. st.). 00'09'' 

11. Eksplosjon (mineskudd, vedvarende, på avstand, Pl. st.). 01'15'' 

12. Sprengning (Røsand gruver, 3500 kgs ladning. Mik[rofon] 40 m over 100 [m] til siden.). 00'08'' 

13. Sprengning (Bulken). 00'20''
14. Fjellsprengning (varskorop og eksplosjon). 00'30''
15. Fjellsprengning (3 svake varskorop og serie med eksplosjoner). 00'30'' 

16. Eksplosjon (sprengning (sten/jord?) stort). 00'12'' 

 

AA0000065637_Fiskebåt - Fiskefartøy - Selfangst: [NRK lydeffekter]_21-D/14 

 

1. Full fart (på dekk. Polarstar, 157 fot). 02'30''
2. Tongang (på dekk. Polarstar, 157 fot). 01'48''
3. Full fart (i styrhuset. Polarstar, 157 fot). 01'05'' 

4. Full fart (tatt i baugen. Polarstar, 157 fot). 02'00'' 

 

AA0000065638_Isbryter: [NRK lydeffekter]_21-E/3

1. Herkules (utsiden av baugen (ikke motordur). 01'10''
2. Herkules (på dekket ved baugen) (ikke motordur). 01'00''

3. Herkules (utenfor skipssiden) (svak motordur, sjø). 01'35''

4. Herkules (propellvann, mye sjø) (svak motordur). 01'20''

5. Herkules (generelt kontentum. Int... (i fart)). 02'20''
6. Herkules (fra maskinrommet). (I fart). 01'00''
7. Baugen (går i is. Mik[rofon] i baugen). 02'10''
8. Baugen (på dekk i fart). 04'00'' 

 

AA0000065639_Skip (M/S Harald Jarl): [NRK lydeffekter]_21-F/2 

 

1. Full fart (ekst .. På dekk). 04'05''
2. Full fart (ekst .. På dekk). 03'30''
3. Full fart (ekst .. På dekk). 05'30'' 

 

AA0000065640_Skip (M/S Harald Jarl): [NRK lydeffekter]_21-F/3

1. Ankomst til kai (under dekk). Full fart 08'00''. Halv fart, sakte fart, og båten i ro. 17'30'' 

 

AA0000065641_Skip (Hurtigruta - M/S Kong Olav)  [NRK lydeffekter]_21-F/8 

 

1. Motordur. Snadring av ærfugl og måker. 03'30''
2. Nøytralt kontentum i lugar (lite lyd). 00'30''.
3. Maskinrom. På dekk m/ sjø (jevn lyd, kraftige stempelslag). 03'00''. 

4. Maskin-propelldlag-klirr (ext. helt akter). 00'40''
5. Maskintopp (ext, øvre dekk). 02'20''
6. Int. lugar (klirr av dør, lyd av sjø svakt gjennom ventil innimellom). 02'00'' 7. Kont[entum] kafeteria. 04'00''. 

 

AA0000065642_Skip (Hurtigruta - M/S Kong Olav): [NRK lydeffekter]_21-F/9 

 

1. På broen (int) i storm. Kommandoer, innimellom hvin fra radaren. Slag fra vindusvisker. Kommentarer fra overstyrmann, svakt. 05'00'' 

2. På broen (int) i storm. Kraftige kont., svake kommentarer. 05'00''. 

3. Skipet legger til kai (fra broen). Kommandoer, maskintelegraf, fløyte, 3 støt + 1 støt. 05'00''. 

 

AA0000065643_Skip (Hurtigruta - M/S Kong Olav): [NRK lydeffekter]_21-F/10 

 

1. Skipsklokke (avgangssignal). 00'10''.
2. Gnissing mot fendere på kai (truck og annen trafikk på kai). 02'25''.
3. Cont. Radiostasjon. 00'40''. 

4. Ankerspill (ankeret vinsjes opp, endel sorl.). 04'20''. 

5. Anløp Gamvik (00'30'' nøytral atm., ankeret droppes.). 00'45''. 

6. Småbåt kommer langs siden (Gamvik). 01'00''. 

7. Anløp Berlevåg, En hører bare masse "dunk-dunk"-båter som kommer og går. GOD! 06'00''. 

 

AA0000065644_Ferger: [NRK lydeffekter]_21-G/2 

 

1. Avgang (tatt ombord). Motordur og sjøbrus. 01'35''. 

2. I fart. Motordur og sjøsprøyt. På dekk. 01'40''. 

3. I fart. Tatt på brua. Motordur og svakt sjøbrus. 01'30''.
4. Legger til kai. Motordur og sjøbrus. Litt akselerasjon av motorene. 02'10''.

5. Vardø fergekai. Ankomst, porten åpnes, biler kjører i land, litt sorl. 02'20''. 

6. M/S Bifjell, i maskinen. 01'30''.
7. M/S Bifjell, på dekk. 02'00''.
8. M/S Halden, i maskinen. 03'00''. 

 

AA0000065645_ Havn og kai: [NRK lydeffekter]_21-O/3 

 

1. Thorshavn. Motorlyd, stemmer, aktivitet. 03'00''
2. Oslo havn, (fjernt), kran, atmosfære. 01'10''
3. Sorl. på kai før avgang, lasting, ringining. 02'10'' 

4. Malm-kaia i Narvik. To forskjellige kutt, bråkende. 01'20'' + 00'40'' (02'00'') 

5. Lasting, stemmer, atmosfære. 02'10''.
6. Frakte-skute legger til kai. Måkeskrik. Sorl. 01'20''.
7. Fiskebåt på tomgang v/ kai. Stemmer. 01'45''. 

8. Fiskebåt på tomgang v/ kai. En båt som starter, og drar ut. Måker, stemmer. 01'25''. 

 

AA0000065646_Havn og kai: [NRK lydeffekter]_21-0/4 

 

1. På havnen. Mye tuting. Ubestemmelig atmosfære. 04'00''. 

2. Svolvær havn. Motortøffing, div. romstering (lasting). Litt sorl. fra barn. Fjern tuting. 03'25''. 

3. Svolvær havn. Motortøffing. Måker. Pl. st.. 01'30''.
4. Utror i Svolvær. Flere fiskebåter drar ut, mye måker. 04'05''. 

5. Utror i Svolvær. Flere fiskebåter drar ut, måker. 04'00''. 

 

AA0000065647_Havn og kai – norsk: [NRK lydeffekter]_21-O/11 

 

1. Svolvær kai. Fiskeskøyter etc. 01'47''.
2. Svolvær kai. Måker, sorl., fiskeskøyter, etc. 02'15''.
3. Lokalbåt ved kai. Lasting og lossing. 01'57''. 

4. Lokalbåt ved kai. Lasting og lossing. 01'44''. 

5. Småbåthavn. Bøler under brygge. Fugler. Byatm[osfære] i bakgrunnen. Kr[istian]sand S 1985. 06'00''. 

 

AA0000065648_Havn og kai: [NRK lydeffekter]_21-O/13

 

1. Atmosfære. Henningsvær havn. Midt på dagen. Lite båter. Mye måker. 04'35''
2. Atmosfære. Sørvågen. Sjø, måker, fiskeskøyte (nær). Fjerne stemmer. 04'10''.
3. Atmosfære. Henningsvær. Intense måker. Motordunk. Båter kommer, osv. 05'00''.

 

AA0000065649_Havn og kai : [NRK lydeffekter]_21-O/14 


1. Henningsvær havn. Motordur, noen svake stemmer, utydelig lyd av aktiviteter på kaia. Vinsj, lasting, lossing, etc. Noen få måker. 09'20''. 

 

AA0000065650_Fiske og fiskeindustri : [NRK lydeffekter]_28-L/7 


1. Tråler. hekktråler. Kjølerom. Fisk ises i kassen. 01'20''.
2. Trålen går ut. Motor, litt sorl. 03'30''.
3. Trålen dras inn. Motor, litt sorl. 03'30''. 

4. Reketråler, spillet går (trålen!). 00'40''. 5. Reketråler, trålen dras inn. Sorl. 00'40''. 

6. Reketråler, trålen ut. 01'30''.
7. Reketråler, trålen inn. 02'25''. 

8. Hjuksafiske. Hjuksa ut. 00'40''.
9. Hjuksafiske. Hjuksa inn. 00'40''.
10. Hvalkanon. Utskyting av harpen (2 skudd). 01'13''. 

 

AA0000065651_Fiske og fiskeindustri : [NRK lydeffekter]_28-L/8 

 

1. Setting av garn (litt prat). 01'45''
2. Seigarn trekkes inn. 02'30''
3. Seigarn ordnes og legges på plass. 01'35'' 

4. Garnbåt på Lofothavet. Garnet trekkes ombord med garnspillet og ledes bakover. Motordur og radio kan høres. 08'00'' 

5. Linebåt. Linespill. Motordur og prat over radio. 02'15'' 

 

AA0000065652_Fiske og fiskeindustri : [NRK lydeffekter]_28-L/10 

 

1. Sjark på Lofothavet. Starter motor - samtale med nabobåten om fisket - går ut til fiskeplassen. Stopper motor. 06'15'' 

2. Sjark på Lofothavet. Fiskeprat på radio (walki[e]-talki[e]). Motordur. 00'50''. 

3. Sjark på Lofothavet. Sløying av fisk. Hodekapping, tar lever og rogn ut og kaster fisken på vekta. Motordur. 02'25'' 

4. Sjark på Lofothavet. Bløtlegging av fisk. Motordur. 00'45''
5. Sjark på Lofothavet. Fisken kleppes og kastes i tønne for å heises på land. Motordur. 00'45''