Vetenskapsmän och konstnärer delar intresset för att se, röra vid och förstå det vi inte känner till. Skilda praktiker och forskningsfält har sin egen förståelse och relation till den frånvaro av vetande som “intet” ställer oss inför. Från mötet med livets ändlighet, kvantfysikens till synes omöjliga påståenden till det tomrum som uppstår i mötet med konstverket – stunder då vi korsar gränserna för det kända. Vad gör dessa ögonblick med oss?

 

Dokumentation från ett event arrangerat av Vetenskapfestivalen, Göteborg , Världskulturmuseet och Kollegium.

 

Samtal i anslutning till Konstinstallationen VÄGG (från 2014) av Dorna Aslanzadeh i samarbete med Kollegium med stöd av Statens Konstråd.
Medverkar gör Jonna Bornemark, Professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn University och Elisabeth Laasonen Belgrano, röstkonstnär, konstnärlig forskare, existentiell vägledare och prästkandidat i Göteborgs stift.

 

Kollegium är en konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling. Verksamheten arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter.

https://www.kollegium.nu/