Det ligger også en etikk i teknikk, og utførelse. Eksempelvis secondline-drumming der lyden og teknikken går hånd i hånd, og kommer fra bakgrunner som ikke var innenfor skolerte systemer (?). Sammenlign https://www.youtube.com/watch?v=1IMMeEWD-2A med noe. Ser riktignok ganske skolert ut. Sjekk bakgrunn.