ÖRAT NÄRA MUNNEN - SAMTAL MELLAN FILM OCH FILOSOFI

Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling)

Marius Dybwad Brandrud

Performativa och mediala praktiker med inriktning film och media, Stockholms Konstnärliga Högskola

2024

 

Örat nära munnen är en studie i och genom filmiska samtal. Projektet genomförs i relation till samtalets betydelse i lärandet av filosofi. Medan filosofi oftast antar skriven form studeras hur filmiska samtal kan fungera som filosofiskt uttryck, främst utifrån filmen Samtal om samtal som är projektets bärande del. Med utgångspunkt i den konkreta filmiska praktiken närmar sig studien särskilt frågor om representation och ansvar.

Projektets material är upplagt för att tas del av i angiven ordning: Först ges en inledande sammanfattning i Förtext. Därefter följer Samtal om samtal som består i 21 avsnitt. Eftertext fortsätter sedan studera samma frågor i textform, men vill därigenom också svara an till det filmiska arbetet i Samtal om samtal. Ytterligare tre delar (filmerna Ett jag som säger vi och Rehearsals samt dokumentet Transkription) ingår som appendix då de utgör delstudier i arbetet med Samtal om samtal. Dessa hänvisas till i Eftertext och kan beaktas under läsningen av den. 

 

1. FÖRTEXT                 

2. SAMTAL OM SAMTAL 

3. EFTERTEXT  

Appendix:  Ett jag som säger vi , RehearsalsTranskription 

    

Ingår i SKH:s publikationsserie
X Position med nr. 32.
ISSN 2002-603X