A Fault in the Tale, videoinstallation

 

Fault, Videoessay, 25 min, DV, stereo sound

Mount Huan, 6:13 min, DV, stereo sound,

Sheshan Mountain, 4:47 min, DV, stereo sound

Bergsjön, 2:30 min, DV, stereo sound

Teufelsberg, 3:49 min, DV, stereo sound 

Tack :

 

Helena Kiel, BergAB, Naturhistoriska Museet Stockholm, Konstnärsnämnden, TCG Nordica, Kunming, Lou Fei, Elke Marhöfer, Cynthia Peterson, Ron Mallett, Statens Geologiska Undersökning uppsala, Kajsa Hult, Lövö geomagnetiska observatorium, Patrik Johansson, Emily Mennerdahl, Cecilia Widenheim, Mari Lagerquist, Angelica Roberts, Nelly Sandell, Johnny Sangskär, Shanghai Astronomical Observatory, The Archenhold Observatory, Västra Götalandsregionens internationella gästateljéstipendie, Göteborg Vatten, Sven Särnbratt, Kortedala museum

 

 

 

Samplade texter:

 

Mount Huan: Pu Songling, Strange Tales from a Chinese studio,

 

Sheshan Mountain: Joakim Enwall, A Myth Becomes Reality,

 

Teufelsberg: Wilhelm Landig, Goetzen gegen Thule,

 

Bergsjön: Sam J. Lundwall, Uppdrag i universum


Höger och vänster är koncept som utgår från en subjektiv position och duger inte som vägledning för ett subjekt med ständigt nya riktningar och vridningar.  Men riktningen  upp/ner  består.  Hur jag än vrider mig eller speglar mig så förblir upp uppåt och ner nedåt. Den riktningen utgår inte från min position utan från jordens mitt.  Gravitationen är en fundamental växelverkan i tillvaron på jorden, den är en regel som ligger till grund för all vår interaktion. Allteftersom jag reser uppför ett berg avtar dock tyngdkraften med cirka 0,000002 m/s2 per meter i höjd.  Enligt Litteraturprofessor S.Rabkin inträffar fantastiken när ett narrativs grundläggande regler gör en 180 gradig helomvändning, när rådande perspektiv helt motsägs. Rörelsen uppför berget pekar i förlängningen ut riktningen mot Sci-fi genrens domäner. Bortom atmosfären upphör jordens dragningskraft,  upp blir ner, ner bli upp.  Den totala vändningen följer av rörelsen genom landskapet med en ny geo-dramaturgisk modell till följd. Vändningarna pågår också inuti bergen genom olika förkastningar. I filmen ”Fault”/”Förkastning” finner språken för geologi och dramaturgi varandras motsvarigheter och smälter samman för att beskriva sociala, ekonomiska, politiska, ekologiska skeenden. Liksom en text skriver berget om sig och in sig i ständigt nya fiktioner. I ”Mount Huan”, ”Sheshan Mountain”, ”Teufelsberg” och ”Bergsjön” porträtteras dessa berg genom kollage av arkivmaterial, animationer, fotografier och rekonstruktioner. De rörliga bilderna ställs mot texter jag stött på i mitt undersökande av bergen.

Projektet A Fault in the Tale är som helhet resultatet  av resor uppför och undersökningar av berg. Ett av bergen som avporträtteras är Bergsjön, Göteborgs högsta punkt. Första gången jag var i Göteborg var när jag hälsade på min bror på Kometgatan. Jag klev av vid hållplatsen Komettorget, promenerade runt längs Rymdtorget, Stratosfärgatan,  Komettorget, Nebulosagatan. I Många av mina arbeten förhåller jag mig till Sci-fi genren, då makten över berättandet & formulerandet av framtiden återspeglas tydligt i denna berättarform med rötter i industrialism & imperialism. Maktaspekten blir synlig tex när man tittar på sambandet som finns mellan mellan ekonomisk högkonjunktur och produktionen av sci-fi visioner. De få åren Sverige haft en utgivning av sci-fi litteratur (Tex ”Uppdrag i Universum” av Sam J Lundwall som finns med i  porträttet av Bergsjön) sammanfaller med de år under 50 & 60-talet som räknas till Sveriges intensivaste högkonjunktur ”rekordåren”. Under samma tidsperiod byggdes de svenska miljonprogrammen med satelliten som metafor. Lokaliserade långt utanför staden, avklippta från, men fortfarande beroende av den. De starka ekonomiernas makt breder inte bara ut sig i rummet utan sträcker sig framåt i tiden som en slags kolonialisering av framtiden, en självuppfyllande science fiction. De strukturer som skapades då får vi leva med idag.

Exhibition at Galleri 54, september 2016