English, see below

Use your personal learning style for playing by heart

 

 

Korte omschrijving van het onderzoek:


In dit onderzoek wordt  gekeken naar het effect van beter inzicht hebben in je persoonlijke leerstijl, in relatie tot het uit het hoofd spelen op een harp.

 

Met behulp van het onderzoeksinstrument Belbin, gebaseerd op de archetypes beschreven door van Carl Gustav Jung, is er gekeken naar de verschillende leerstijlen. 

Vanuit de persoonlijke leerstijl van de auteur van deze scriptie, is er gekeken naar de moeilijkheden die er zich tijdens het leerproces van uit het hoofd spelen op een harp voordoen. Door het verbeteren van het inzicht in de persoonlijke leerstijl en het leggen van de relatie met betrekking tot de moeilijkheden, is een 7-stappenplan ontwikkeld voor het effectiever en meer opbrengstgericht kunnen studeren. Dit stappenplan is bruikbaar voor de verschillende leerstijlen en biedt een handreiking voor de moeilijkheden die mogelijk ervaren kunnen worden bij het uit  het hoofd spelen op een harp. De moeite waard om in te zien voor harpisten met studeervragen.

 

 

Door op onderstaande foto te klikken, kunt u mijn Master Research bekijken. 

 

Emilie Bastens

English: 

 

Use your personal learning style for playing by heart

 

 

Abstract:

 

This research is about the effect of knowing your personal learning style, on playing by heart on a harp.
The Belbin, which is based on the archetypes described by Carl Gustav Jung, shows differences in learning styles.
There is a look on the difficulties of studying by heart on a harp and the influences of your personal learning style on that. On this bases there is made a plan with 7 steps, which can be used for more efficient studying. Those 7 steps are useful for different learning styles and provide a guide for the possible difficulties that may be experienced with playing by heart on a harp. For the English summary click on the picture below.

 

Emilie Bastens