”Att föra ett samtal mellan fyra ögon är det mest mänskliga – och mest förmänskligande – av allt vi gör. Genom att skänka varandra vår fulla uppmärksamhet lär vi oss att lyssna. Det är då vi utvecklar vår förmåga till empati”


ur Tillbaka till samtalet - samtalets kraft i en digital tid av Sherry Turkle

Berättelsen om samtiden.

Den dagsaktuella nyhetsberättelsen - som har sin start i den point of no return som är orsaken till att den berättas - är både en dokumentation och berättelse om sin samtid.

Skapad, konstruerad och återberättad i det pågående nuet. En berättelse som samtidigt som den skapas formar vårt sätt att se på välden och samtiden, i nuet och i framtiden.

 

Där vid sängkanten kan vi prata om sånt som inte riktigt tål dagens ljus och snabba tempo. Om sånt som sköljer över oss, stort och smått som hänt i vår värld. Det är de samtalen som formar oss som människor.

Utgångspunkter

Empati. Förmågan att uppfatta och tolka en annan människas känslor. Inte från vårt eget perspektiv, utan genom att försöka tänka som den andra personen tänker, sätta sig in i den andra personens situation.

MEDIABORGARNA

Vi är medieborgare.

Vi producerar, sänder ut, kommunicerar, delar, kommenterar, konsumerar. Mer medierat material än vi någonsin kan ta in flödar ut ur oss och in i oss varje dag.

Välkommen till MEDIABORGARNA,

ett konstnärligt forskningsprojekt som prövar olika gestaltningsmetoder för att formge den dagsaktuella samtidsberättelsen.

Projektet består av förstudier i LABB och 3 experiment - 

ArtNews, BedtimeNews och CitizenNews -

samt en reflektionsessä i Instagramformat.