MEDIABORGARNA


Välkommen till MEDIABORGARNA,

ett konstnärligt forskningsprojekt som prövar olika gestaltningsmetoder för att formge den dagsaktuella samtidsberättelsen.


Projektet består av 3 Experiment: ArtNews, BedtimeNews och CitizenNews samt förstudier i LABB och en reflektionsessä.

Projektledare My Häggbom 

KUoF-projekt Stockholms Konstnärliga Högskola