Det är en del av allt skapande, att det sipprar in liv. Det är nästan som att en kunde förstå skapande och artefakter som just det, att ge liv till ett ting. Detta gäller även våra möten med dessa skapelser, att vi genom att ta del av och möta dem ger dem liv.

I grunden finns det alltid något suggestivt med porträttet. Det uppstår en sorts grumlighet i relationen mellan bilden och verkligheten. Det är den här grumligheten som jag intresserar mig för, jag vill dra fram den, jag vill veta vad den säger om mig.

EDVARD STOKSTAD är

… en regissör och filmfotograf som intresserar sig för varelsen och maskinen. I hans arbete står relationen mellan kamerabilden och det levda livet i centrum. Förutom sina samarbeten som filmfotograf arbetar han sedan två år på sin film ME som bygger på ett samtalsexperiment mellan honom och hans mamma.

EDVARD STOKSTAD

www.edvardstokstad.se

Vi lever våra liv som små berättelser, vi försöker särskilja våra kroppar från sig själva och placera dem i tiden (som är evig). I mötet med kameran blir det mer påtagligt.