////G I M M E  D A N G E R   L I T T L E  S T R A N G E R

På konsertene våre legger vi til rette for kaos og uforutsigbarhet, og voldsomme moshpits. Vi forsøker å etablere en retningsløs energi uten noe særlig formål utover å “fuck shit up” i en hverdag som vi ofte opplever er kjedelig, passiv og forutsigbar. Gjennom denne praksisen er det spesielt en type erfaring som jeg har fattet interesse for - hvordan fare og frykt kan ta plass i en musikalsk opplevelse. Og midt oppi det; finne opplevelsen av det «nære, men ikke inderlige» og «distanserte, men ikke fraværende». Opplevelsen av zen i kaos.  

V O L D E L I G   L Y D