Del II: Eksposisjon

 

Del III:

Interpretasjoner av koreografiske partiturer

Del I:

Bokutgivelse og vedlegg

Bilder fra interpretasjoner (del III) og eksposisjon (del II)