Someone Has To Do This: “an LGBT+ Visibility project”

This is an open call to publicly intervene, to visibly offer support to the LGBT+ community and to encourage others to do the same (Cyprus, 2014).

A call for independent public interventions

__________

 

This is an open call for members of the art community to publicly intervene, to visibly offer their support to the LGBT+ community and to encourage others to do the same.

 

The interventions can take place in an organised or disorganised fashion, with no spatial, format-related, of thematic limitations. By participating in one way or another, artists take a stance in a campaign for equal rights for the LGBT+ community. While the works (installations, images, text, performances, and so on, and/or their documentation) go on to live unpredictable lives in the public sphere, this project also calls for a connection between artists who feel the need to intervene, to suggest means of coordination and mobilisation, to raise questions, and to reinforce demands for equal Human Rights as these are framed by vulnerable groups (in this case the LGBT+ community, or, in other cases, migrant communities, women's groups, economically vulnerable groups etc).

 

At the same time this is a proposal to encourage a new artistic and social condition, beyond institutional frameworks. Someone Has To Do This, which everyone may join in equal terms, is conceived not as a group or acollective, but as a flexible connective interface for artists who decide to take charge of their own social role and the ways in which they can frame, set, and take part in public discourse.

 

Aside from staging an intervention, participants are called to:

Add their names to this call;

Forward it as they see fit;

Subscribe to the mailing list (by sending a blank email) in order to receive material shared by others;

Share documentation of their work via the mailing list;

Contribute to an events calendar;

Take part in any way they like.

 

Someone Has To Do This

March 2014

 

Ένα κάλεσμα για ανεξάρτητες δημόσιες παρεμβάσεις

__________


Η παρούσα είναι μια ανοικτή πρόσκληση για τα μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας να κάνουν δημόσιες παρεμβάσεις, να προσφέρουν ορατά την υποστήριξή τους στην ΛΟΑΤ+ κοινότητα και να ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν το ίδιο.

 

Οι παρεμβάσεις μπορούν να συμβούν με οργανωμένο ή μη τρόπο, χωρίς περιορισμούς χώρου, μέσου, ή θέματος. Συμμετέχοντας με οποιοδήποτε τρόπο, οι καλλιτέχνες πέρνουν θέση σε μια εκστρατεία για ίσα δκαιώματα για την ΛΟΑΤ+κοινότητα. Καθώς τα έργα (είτε εγκαταστάσεις, εικόνες, κείμενα, παραστάσεις, κτλ., ή/και η τεκμηρίωσή τους) ζουν απρόβλεπτες ζωές στη δημόσια σφαίρα, αυτή η πρόταση καλεί επίσης για μια συνδέση μεταξύ καλλιτεχνών που αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν, να προτείνουν μέσα συντονισμού και κινητοποίησης, να θέσουν ερωτήματα, και να ενισχύσουν αιτήματα για ίσα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπως αυτά διατυπώνονται από διάφορες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (εν προκειμένω η κοινότητα ΛΟΑΤ+, σε άλλες περιπτώσεις οι κοινότητες μεταναστών/ριών, γυναικών, οικονομικά ευάλωτες ομάδες κλπ).

 

Ταυτόχρονα αυτή είναι μια πρόσκληση για συμμετοχή στη συγκρότηση μιας νέας καλλιτεχνικής και κοινωνικής συνθήκης. Το Someone Has To Do This, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι με ίσους όρους, σχεδιάζεται λοιπόν, όχι ως μια ομάδα ή μια κολλεκτίβα, αλλά ως μια ευέλικτη συνθήκη διασύνδεσης καλλιτεχνών που αυτοδιαχειρίζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφέρουν δημόσιο λόγο και τον κοινωνικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν.

 

Πέρα από την υπολοίηση μιας παρέμβασης, οι συμμετέχοντες καλούνται:

προσθέσουν τα ονόματα τους σε αυτό το κάλεσμα,

Να το προωθήσουν όπως νομίζουν,

Να εγγραφούν (στέλνοντας ένα κενό email) για να λαμβάνουν υλικό κοινοποιημένο από άλλους,

κοινοποιήσουν υλικό τεκμήριωσης της δράσης τους,

Να συμβάλουν σε ένα ημερολόγιο δράσεων.

 

Someone Has To Do This

Μάρτης 2014

 

Bağımsız kamusal müdahale için çağrı
__________

 

Bu çağrı, sanatçılara kamusal müdahalede bulunmak ve LGBT+ topluluğuna görünür şekilde destek vermek ve diğerlerini de destek vermeye cesaretlendirmek için yapılmış bir çağrıdır.

 

Müdahaleler örgütlü veya örgütsüz bir şekilde ve uzamsal, format ve tematik olarak herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleşebilir. Sanatçılar herhangi bir şekilde katılarak LGBT+ toplumuna eşit haklar kampanyası için bir duruş sergileyebilirler.  Eserler (enstalasyon, imgeler, yazı, performans, vs. ve/veya bunların belgelenmesi) kamusal alanda belirsiz hayatlar sürmeye devam edebilirken, bu proje aynı zamanda müdahale etmeleri gerektiğine inanan sanatçılar arasında bağlantı kurulması için çağrı yapmakta, koordinasyon ve harekete geçmek için yollar önermek, sorular sormak ve kırılgan grupların (bu bağlamda LGBT+ toplumu, veya, diğer durumlarda, göçmenler, kadınlar, ekonomik olarak kırılgan gruplar, vs.) tanımladığı şekilde İnsan Hakları isteklerine destek vermeye çağrı yapmaktadır.

 

Aynı zamanda bu, kurumsal çerçeveler dışında yeni bir sanatsal ve sosyal hal yaratılmasında yer almak için bir çağrıdır. Herkesin eşit koşullarda katılabileceği Birinin Bunu Yapması Gerek, bir grup veya bir kolektif olarak değil, kendi sosyal rollerinin kontrolünü eline alan ve kamusal diyaloğu söze döken, belirleyen ve katılan sanatçılar için esnek , birleştirici bir arayüz olarak tasarlanmıştır.

 

Bir müdahale sergilemenin yanısıra, katılımcılara şu çağrılar da yapılmaktadır:

Bu çağrıya isimlerini eklemeleri;

Bu mesajı uygun gördükleri kişilere iletmeleri;

Başkalarının paylaştıkları malzemeleri almak için (boş bir mesaj göndererek) e-mail listesine üye olmaları;

E-mail listesi aracılığıyla eserleri hakkındaki belgeleri paylaşmaları;

Etkinlik takvimine katkıda bulunmaları.

 

Someone Has To Do This

Mart 2014