The booth project: hear me OUT

 

Στόχος

Στόχος αυτού του project, που χρηματοδοτείται από το Κυπριακό Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες για αντιμετώπιση του φαινομένου της ομοφοβίας στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της Κύπρου, μέσα από τη συλλογή προσωπικών αφηγήσεων SGLBTQI (Ετερόφυλοι, Ομοφυλόφιλοι, Λεσβίες, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Queer, Διαφυλικοί). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη συλλογή, διαφύλαξη και προώθηση της ενεργούς γνώσης και της κατανόησης των εμπειριών των ανθρώπων, οι οποίες σχετίζονται με τις διαφορετικές σεξουαλικές ταυτότητες.

 

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται σύντομες ατομικές ιστορίες, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν παλαιότερες, τωρινές και (γιατί όχι) μελλοντικές ιστορίες σε σχέση με την ερωτική τους ζωή. Στο σύνολό τους, αυτές οι ιστορίες θα παρέχουν μια αίσθηση των άπειρων τρόπων, με τους οποίους κάποιος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί και θα καταγράψει παράλληλα την πολύπλευρη και ρευστή φύση του φύλου και της σεξουαλικότητας, μέσα από ένα σύνολο βιωμένων εμπειριών.

 

Παράλληλα, αυτές οι ιστορίες θα ρίξουν φως στις εμπειρίες που είχαν οι συμμετέχοντες, χαρές που έζησαν, τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν, τα σύνορα που έπρεπε να διασχίσουν και τις γέφυρες που χρειάστηκε να χτίσουν, ως μέλη πολλαπλών αλλά και επιμέρους κοινοτήτων, ενσωματώνοντας τις ιστορίες τους αυτές σε ολόκληρη τη ζωή τους.

 

Πώς μπορείτε να μοιραστείτε την ιστορία σας;

Μπορείτε να μοιραστείτε την ιστορία σας σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε είτε ηχογραφημένες, βιντεοσκοπημένες ή γραπτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (boothprojectcy@gmail.com) είτε στο Facebook(Booth Project: Hear me OUT). Αυτό θα γίνει σε διάστημα τριών εβδομάδων (1-31 Μαΐου).

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των δύο εβδομάδων θα δημοσιεύουμε σύντομα αποσπάσματα από τις ιστορίες που συλλέγουμε στην ομάδα μας στο Facebook, με στόχο να φωτίσουμε τις ποικίλες και πιο πολύχρωμες βιωματικές εμπειρίες ζωής των ατόμων: ευχάριστες, διασκεδαστικές, συναισθηματικές, εμπνευσμένες, οδυνηρές, κ.α.

 

Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε τις ιστορίες σας στα booths που θα τοποθετηθούν στο χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σε συγκεκριμένα σημεία  σε διάφορες πόλεις και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Τα booths είναι προσαρμοσμένοι κινητοί θάλαμοι ήχου, που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να συλλέγουν φωνές σε πραγματικό χρόνο. Αναφέρουμε ότι θα υπάρχουν δύο θάλαμοι σε κάθε σημείο. Το ένα θα χρησιμεύει ως χώρος όπου θα μπορείς να καταγράψεις την ιστορία σου και ο άλλος ως χώρος στον οποίο θα μπορείς να ακούσεις την ιστορία κάποιου άλλου. Οι θάλαμοι είναι κινητοί, προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία, στους οποίους μπορεί να φιλοξενείται ένα άτομο κάθε φορά.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να μοιραστείτε το όνομά σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας ως γυναίκα ή ως άντρα, αλλά μπορείτε επίσης να αποφύγετε την οποιαδήποτε ετικέτα φύλου. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να προσδιορίσετε τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό προκειμένου να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό και στη μελέτη κοινών (ή όχι) χαρακτηριστικών και θεμάτων ανάμεσα στις ιστορίες. Αυτά αποτελούν σημαντικά δεδομένα στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε καλύτερα την έκταση και τη φύση της ομοφοβίας, τόσο στο σχολείο, όσο και εκτός αυτού του πλαισίου.


 

Σημαντικότητα

Με την ολοκλήρωση της περιόδου των δύο εβδομάδων θα επιλέξουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις ιστορίες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ή περισσότερα αρχεία ήχου (podcasts) τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατανοώντας αυτό το πλαίσιο, τα δείγματα αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για το σχεδιασμό συμπεριληπτικών προγραμμάτων σπουδών και υλικού, το οποίο διερευνά GLBTQI θέματα, και ουσιαστικά είναι δυνατό να λειτουργήσει ως εργαλείο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού. Τα ηχητικά αυτά αρχεία θα είναι διαθέσιμα μαζί με προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες, σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο, ομάδα ή οργανισμό.

 

Ευρυτερο πλαισιο

Το project πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο του Someone Has To Do This (www.someonehastodothis.net)


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

 

Δρ. Λούση Αβρααμίδου avraamidou.l@unic.ac.cy (Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) 

 

Δρ. Μαριλένα Ζακχαίου zackheos.m@unic.ac.cy (Διευθύντρια του Κέντρου)

 

Γεωργία Χαραλάμπους geo_charalambous@hotmail.com (Διδακτορική φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

 

Facebook group

βλ. ελληνικά πιο κάτω

 

 

The booth project: hear me OUT

 

Goal

The goal of this project, which is funded by the Cyprus Center for Intercultural Studies at the University of Nicosia, is to enrich and reinforce efforts to address homophobia in school settings and beyond, in the context of Cyprus, through the collection of personal narratives of SGLBTQI (Straight, Gay, Lesbian, Bisexual, Trans, Queer, and Intersexed). The project is dedicated to collecting, preserving and promoting an active knowledge and deep understanding of people’s experiences relevant to sexually diverse identities.

 

At the core of the project are individual brief stories through which participants will share their past, present and (why not) future stories in relation to their love-lives. Collectively, these stories will provide a sense of the infinite ways one can be, love and be loved, and will essentially articulate the complex and fluid nature of gender and sexuality through a narrative account of lived-experiences. Concurrently, these stories will shed light on the experiences the participants have had, the joys they had lived, the difficulties they had to overcome, the borders they had to cross, and the bridges they had to build, as members of multiple communities and sub-communities, in enacting their stories throughout their lives.

 

How can you share your story?

You can share your story in any language, either audio-recorded, video-recorded, or in writing, through email in the period of 4 weeks (April 28- May 31) at the following email: boothprojectcy@gmail.com and on our Facebook group page (The booth project: hear me OUT). mailto:boothproject@gmail.com

 

Throughout this period we will be publishing short excerpts of the stories collected on our Facebook page for the purpose of illuminating the diverse and most colorful details of individuals’ lived stories: pleasant, fun, emotional, inspiring, painful, heart-breaking.

 

At the actual booths that will be located at the University of Nicosia and other places in different cities on specific dates/times that will be announced son. These are customizable and mobile audio booths designed to collect and share real time voices. The booths are mobile, handicap accessible and can accommodate one person at a time.

 

You can choose to share your name or use a pseudonym, you can identify as a man, a woman, or defy a gender label. It will be useful to identify as straight, gay, bisexual, transgender, queer, or intersexed, in order to help us examine common (or not) characteristics and themes among the shared stories. This is significant given our efforts to better understand the extent and nature of homophobia, both in school but also in out-of-school settings.

 

Significance/expected impact

After completion of the project, we will go through the stories, and select specific excerpts in order to create one or more podcasts, that could be used for educational purposes. Understood within this context, the podcasts can serve as an input for the design of inclusive curriculum materials that explore GLBTQI issues, and essentially serve as potent bullying prevention tools. The podcasts can be shared alongside suggested instructional activities with any interested individuals, parties or organizations.

 

Every word counts, and every story is valued. Live and love and make a story. But, share your story. As we share our stories we begin to build a culture of compassion, acceptance, empathy, and celebration of diversity. Spread the word(s).

 

Context

The project is part of the network: Someone Has To Do This: www.someonehastodothis.net

 

Contact:

Dr. Lucy Avraamidou, avraamidou.l@unic.ac.cy, Associate Professor of Education, University of Nicosia.

 

Dr. Marilena Zackheos, zackheos.m@unic.ac.cy, Director of the Cyprus Center for Intercultural Studies, University of Nicosia

 

Georgia Charalambous, charalambous.g@unic.ac.cy, PhD candidate, University of Nicosia