Virituell hjemmekontor

Prosjektdetaljer
Dato [16 Oct 2020]
Tid [12 timer]
Kurs [IDG 2000]
Metoder [Konsept utvikling]
Målgruppe [Ansatte med hjemmekontor]
Teknologi [VR-Briller]
Materialer [Tekstbeskrivelse, bilder, https://www.mennesket.net/samfunnsfag/individ-og-samfunn/a-vaere-en-del-av-samfunnet/, https://snl.no/virtuell_virkelighet]
Sammen kan vi minske ensomhet
Skapere:
Gabrielle N. Fransson, Markus Ruud, Line Urdalen, Lene GulbergSiw Tone Innstrand og Marit Christensen
Kategori:
#bilde #prosjekt #design #konsept, #utstilling #produkt #idg2000

Beskrivelse:
Konseptet omhandler ensomhet knyttet til hjemmekontor. I dagens situasjon blir det mer og mer vanlig å ha hjemmekontor for å unngå minske fysisk kontakt på jobb. Dette fører til at mange blir isolert, ettersom sosialisering handler om å leve sammen med andre mennesker i felleskap. For en del mennesker er jobben det eneste stedet de har mulighet til å sosialisere seg. Det skaper dermed et problem når man ikke kan møte opp fysisk på jobb, og arbeidet forløper hjemme. Konseptet skal derfor prøve å gjenskape denne sosiale tilstedeværelsen selv om man ikke er på jobb. Løsningen baserer seg på VR (Virtual Realty) Virtual Realty er en "kunstig virkelighet" som skal etterlikne virkeligheten ved hjelp av dataprogram. Selve VR-brillene skal designes etter hva kunden ønsker, slik at det er ergonomisk samt intuitivt. Brillene skal spore bevegelser, samtidig som det ikke krever noe ekstra utstyr. Brillene koples opp med internett ved et møte, og man blir plassert i et ønsket miljø med kollegaene. Miljøet kan for eksempel være et kontor, og ved hjelp av bevegelse sporing kan man se kollegaene "fysisk" mer eller mindre til stedet. Dette kan også skape arbeidsmotivasjon hos de ansatte. I dagens samfunn finnes det VR-briller som kan gjøre alt dette, men de koster fort 10 000kr og krever en del kompetanse for å bruke. Dette kommer av at de er tilpasset flere ulike dataprogrammer. Dette konseptet skal derfor kun fokusere på et program, slik at forvirring unngås. Teknologien er i tillegg under stadig utvikling, og det vil mest sannsynlig bli bedre kvalitet for en lavere sum over tid.

Produkt:
Produktet er kun et ergonomisk og intiuitivt Vr-brillene designet for enkel bruk og oppbevaring. Brillene trenger ingen eksterne hjelpemidler, og skal være intuitivt. Produktet skal kreve lite av bruker, og skal ikke føre til plager eller problemer knyttet til bruk. Det må veie lite, og være godt utformet rettet mot bruker. Produktet skal være tilgjengelig og rimelig for brukergruppen.

Steg 1-2-3:
Konseptet er en videreutvikling av en ide som ble produsert i miro, der det er brukt brainstorming. Ideen er så videreført og beskrevet til et konsept. Prosessen er lite tidkrevende, og "reasearch" er nøkkelordet gjennom ideutviklingen. Hvis konseptet skal utvikles på nytt anbefales det å bruke mer tid på andre teknikker som for eksempel; tankekart, post-it-poker, tjalves metode og lignende. Foreløpig er konseptet tidlig i fasen, og krever mer "reasearch" for videre utvikling.
Les mer:
[Edit:NTNU]