Sanseskog med båt


Skapere

  • Agne Lineviciute Langesæter
  • Dorthea Kant
  • Ida M. R. Gjeitsund
  • Janne Fagerli Isaksen
  • Marie Fosstveit
Prosjektdetaljer
Dato 22/10/2020
Tid 11 timer
Kurs IDG2000
Metoder Feltarbeid, brainstorming, skisser
Målgruppe Eldre i tidlig fase av demens, frivillige
Teknologi LED-belysning
Materialer Treverk, stein, maling, stål

Oppdrag

Gruppen vår har fått i oppdrag å utvikle konsepter til bruk av området som ligger bak omsorgsboligen i Bjørkelia. Det er allerede en sansehage sammenkoblet med omsorgsboligen, men det finnes også et stort åpent område der, i tilknytning til en skog, som har mye ubrukt potensiale. Oppdragsgiver har derfor lagt frem et ønske om at konseptene skal fokusere på en “sanseskog”. Grunnen til at oppdragsgiver ønsker å få utviklet en sanseskog er fordi eldre som lever i omsorgsboliger ofte opplever en lite aktiv hverdag, noe som igjen reduserer helsetilstand både fysisk og psykisk. I tillegg til sanseskogen skal det utvikles konsept til en app for å finne frivillige til å følge beboerne ut i sanseskogen. Dette vil forhåpentligvis øke bruken av sansehagen/sanseskogen.

Målgruppe

Ut fra oppdraget vi har fått og samtaler med oppdragsgiver har vi kommet frem til at vi skal fokusere på en målgruppe sammensatt av eldre i omsorgsbolig med demens i en tidlig fase. De frivillige som det er tenkt at skal følge beboerne ut i sanseskogen er også inkludert som en egen målgruppe, men hovedfokuset ligger på de eldre.

Tekniske behov

De tekniske behovene vi har kommet fram til at må oppfylles for alle konseptene er at det må være:

Spesifikt om dette konseptet

Konsept 1 består av både forslag til sti fra omsorgsboligen til sanseskogen, i tillegg til det åpne området i skogen som har potensiale til å omformes til en sanseskog. Hovedfokus ved dette konseptet er båten med sitteplasser samt stien/plattingen for å bevege seg, tenkt til mennesker i rullestol. Andre delelementer som er tiltenkt for stimulering av sanser, er også implementert.

Sti

Ved dette konseptet så er det tre stier fra aldershjemmene og ned til selve sanseskogen. Alle disse skal være så brede at de føles trygge å gå på. Disse skal også være godt belyst slik at det enkelt skal vises vei for hvor det er ment å gå. Her kan en stoppe for å høre på fugler kvitre og plukke blåbær på veien ned. Stiene til venstre og høyre er skogssti og disse har et mykt naturlig underlag.

Stien i midten har en form tiltenkt for at det enklere skal klare å komme ned til sanseskogen med bruk av rullestol. Hellingen på denne stien har mye å si for opplevelsen og sikkerheten. Fargene skal gå i ett med omgivelsene som er skogen, og materialet skal ha høy friksjon slik at man ikke faller når det er bløtt ute. Det skal også være varmekabler under plattingen slik at den lett kan benyttes når det er snø ute. Ved denne stien skal det også være mulighet til å plukke bær fra flere bær-bedd som er tilpasset til høyden for rullestolene.

Sanseskog

Når man har kommet ned til sanseskogen er det første man ser en båt som ligger og dypper i vann. Dette vannet kan man høre renne samt man kan «ta i» for å stimulere følelesesansen. Vannet skal assosieres med en «dam» hvor det ikke skal implementeres dyr. Det er istedenfor satt inn vannliljer og statuer av frosker. Rundt dette vannet er det satt steiner for det estetiske, samt for sikkerhet. Vannet skal ikke være så dypt at det er farlig for sikkerhet.

Stien/plattingen går hele veien rundt båten og har implementert blomsterbed flere steder veien rundt. Denne plattingen har like funksjoner som stien/plattingen som er forklart lengre oppe, for eksempel varmekabler.

Båten er omringet av en blomsterkrans som skal inneholde sterke kontrastert og gi en deilig duft av friske blomster. Det skal også være belysning, slik at man lettere ser når det er mørkt. Båten har et gelender som gjør det trygt å bevege seg oppå den, i tillegg sitter den fast i bakken, noe som gjør den stabil. For å komme seg inn i båten går man over ei bru som også har et gelender. Båten har flere sitteplasser som er vendt utover, slik at man har utsikt utover Mjøsa. Hensikten med denne ideen er at det skal føles ut som at man sitter i båten og seiler på Mjøsa. Samtidig som man hører vann sildre rundt seg. Når det er vinter må selve båten måkes, dersom ikke denne også får nedlagte varmekabler.

Listen under er et foreløpig forslag der det er rom for å legge til/ fjerne/ bytte ut elementer for å få en balanse av stimuli av ulike sanser slik at det ikke skal virke overveldende eller «dødt». På bildet er alle disse forslagene tegnet inn for å få et innrykk av hvordan dette kan være.

Meningen med disse elementene er for å få stimuli fra sansene som smak, lukt, syn samt kunne mimre tilbake til sine yngre dager. Skiltet er for at de enklere skal klare å orientere seg. Om de følger plattingen vil de aldri kunne gå seg vill, da denne bare er en sirkel som fører tilbake til start. Diverse statuer av dyr, og fargene på de ulike plantene i bedene, kan være med å orientere dem.

Rundt hele stien og sansehagen er det et mosegjerde som er i stil med naturen for at brukergruppen ikke skal gå seg bort og ut fra området.Det vi ser til potensiale for implementering videre om denne oppgaven blir valgt: