Sanseskog med lysthus


Skapere

  • Agne Lineviciute Langesæter
  • Dorthea Kant
  • Ida M. R. Gjeitsund
  • Janne Fagerli Isaksen
  • Marie Fosstveit
Prosjektdetaljer
Dato 22/10/2020
Tid 11 timer
Kurs IDG2000
Metoder Feltarbeid, brainstorming, skisser
Målgruppe Eldre i tidlig fase av demens, frivillige
Teknologi LED-belysning, musikkspiller, høyttalere
Materialer Treverk, skifer

Oppdrag

Gruppen vår har fått i oppdrag å utvikle konsepter til bruk av området som ligger bak omsorgsboligen i Bjørkelia. Det er allerede en sansehage sammenkoblet med omsorgsboligen, men det finnes også et stort åpent område der, i tilknytning til en skog, som har mye ubrukt potensiale. Oppdragsgiver har derfor lagt frem et ønske om at konseptene skal fokusere på en “sanseskog”. Grunnen til at oppdragsgiver ønsker å få utviklet en sanseskog er fordi eldre som lever i omsorgsboliger ofte opplever en lite aktiv hverdag, noe som igjen reduserer helsetilstand både fysisk og psykisk. I tillegg til sanseskogen skal det utvikles konsept til en app for å finne frivillige til å følge beboerne ut i sanseskogen. Dette vil forhåpentligvis øke bruken av sansehagen/sanseskogen.

Målgruppe

Ut fra oppdraget vi har fått og samtaler med oppdragsgiver har vi kommet frem til at vi skal fokusere på en målgruppe sammensatt av eldre i omsorgsbolig med demens i en tidlig fase. De frivillige som det er tenkt at skal følge beboerne ut i sanseskogen er også inkludert som en egen målgruppe, men hovedfokuset ligger på de eldre.

Tekniske behov

De tekniske behovene vi har kommet fram til at må oppfylles for alle konseptene er at det må være:

Spesifikt om dette konseptet

Konsept 3 består av både forslag til sti fra omsorgsboligen til sanseskogen, i tillegg til det åpne området i skogen som har potensiale til å omformes til en sanseskog.

Sti

Det er tenkt at stien skal inneholde elementer slik som hvileplasser, skilting, gode kontraster, forskjellige materialer/overflater og blomster/planter. Siden målgruppen hovedsakelig er eldre mennesker vil den fysiske helsen være noe redusert, derfor er det viktig å installere diverse områder hvor det er mulighet for å hvile. Stien er tenkt at skal være i et annet materiale enn bakken, slik at det skapes kontrast som gjør at det er enklere å finne riktig vei. Det vil også fokuseres på at stien ikke er for ujevn eller har for høy stigning, som kan skape ubalanse hos de eldre, i tillegg vil vi gjøre løypen tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg markeres stien med røde merker (signal farge) slik at de eldre skal få en følelse av at de befinne seg på riktig plass. Langs stien skal det også være diverse planter og blomster som kan stimulere alle sansene: følelse, lukt, syn og smak. Roser, blant annet, vil stimulere luktesansen og synet, mens rips og bringebærbusker kan stimulere smakssansen.

Sanseskog

Det er tenkt at sanseskogen skal inneholde skilting/markering, installasjoner, sitteplasser, belysning, forskjellige elementer/overflater, planter og mulighet for musikk. Stien fra omsorgsboligen vil lede fram til en sanseskog med gjentagende rød markering, slik at man til hver tid vet at man er på riktig plass. Stien vil fortsette frem til et lysthus der det vil være sitteplasser, i tillegg til at det er en mulighet for å skjule seg fra vær og vind. Slike installasjoner som dette vil gjøre omgivelsene mer gjenkjennbare, noe som er ønskelig med tanke på målgruppen. I lysthuset vil det være muligheter for å spille musikk om ønskelig, noe de ansatte kan bestemme. Det vil også være eksterne bord og benker med belysning, hvor de eldre kan hvile. Det er tenkt at området skal inneholde en grunn dam som gir mulighet for å føle på vann. Målet er å stimulere så mange sanser som mulig uten at det blir for overveldende. I tillegg vil området inneholde både blomster, planter og trær som kan føles, smakes, ses og luktes på (blant annet epletre, ripsbærbusk, ringblomster, roser, gressløk osv og evt. en grønnsakshage). Rundt sanseskogen vil det plantes en hekk som avgrenser området slik at det blir mer tydelig hvor det ender, uten at det gir en innesperret følelse. Det er også tenkt å installeres noen skulpturer som er utformet som dyr slik at beboerne kan se og føle på skulpturene, istedenfor ekte dyr som kan bli veldig vanskelig å ta vare på for de ansatte. Det vil plasseres fuglebad og fuglehus for å tiltrekke fugler slik at beboerne både kan se og høre ekte dyrelyder i tillegg. Forhåpentligvis vil disse installasjonene gi gode assossiasjoner til det tidligere livet beboerne har hatt.