Sanseskog med vinterhage - “Vinters glede”


Skapere

  • Agne Lineviciute Langesæter
  • Dorthea Kant
  • Ida M. R. Gjeitsund
  • Janne Fagerli Isaksen
  • Marie Fosstveit

Prosjektdetaljer
Dato 22/10/2020
Tid 11 timer
Kurs IDG2000
Metoder Feltarbeid, brainstorming, skisser
Målgruppe Eldre i tidlig fase av demens, frivillige
Teknologi Musikkspiller, høyttalere
Materialer Tre, stein, maling

Oppdrag

Gruppen vår har fått i oppdrag å utvikle konsepter til bruk av området som ligger bak omsorgsboligen i Bjørkelia. Det er allerede en sansehage sammenkoblet med omsorgsboligen, men det finnes også et stort åpent område der, i tilknytning til en skog, som har mye ubrukt potensiale. Oppdragsgiver har derfor lagt frem et ønske om at konseptene skal fokusere på en “sanseskog”. Grunnen til at oppdragsgiver ønsker å få utviklet en sanseskog er fordi eldre som lever i omsorgsboliger ofte opplever en lite aktiv hverdag, noe som igjen reduserer helsetilstand både fysisk og psykisk. I tillegg til sanseskogen skal det utvikles konsept til en app for å finne frivillige til å følge beboerne ut i sanseskogen. Dette vil forhåpentligvis øke bruken av sansehagen/sanseskogen.

Målgruppe

Ut fra oppdraget vi har fått og samtaler med oppdragsgiver har vi kommet frem til at vi skal fokusere på en målgruppe sammensatt av eldre i omsorgsbolig med demens i en tidlig fase. De frivillige som det er tenkt at skal følge beboerne ut i sanseskogen er også inkludert som en egen målgruppe, men hovedfokuset ligger på de eldre.

Tekniske behov

De tekniske behovene vi har kommet fram til at må oppfylles for alle konseptene er at det må være:

Spesifikt om dette konseptet

Konsept 2 består av både en sanseskog og sti med hovedfokuset på vinterhage og en gapahuk nedenfor skogen. Fokuset er på vinterhagen på grunn av at vi vil ha det tilgjengelig om vinteren. Nå bruker omsorgsboligen skogen og hagen om sommeren og ellers når det er fint vær. Ellers blir den lite brukt om vinteren og når det er uvær. Derfor går dette konseptet mest ut på vinterhagen.

Vinterhage

Vinterhagen skal være tilgjengelig på baksiden av omsorgssenteret. De eldre kan komme inn via terrassen fra rommene sine eller bakhagen/skogen. Vinterhagen består av vinduer, det vil si at både tak og vegger er av vinduer, og det kan sammenlignes med et drivhus. Midt i vinterhagen er det et stort tre, og der kan du også finne en liten fontene, kasser med blomster og bær langs veggene/vinduer. Her stimuleres lukt, hørsel og smakssanser. Eldre kan lukte på blomster, høre på fontenen og nyte de ferske bærene de har plukket selv. De kan også slappe av i en lenestol, og nyte utsikten til Mjøsa og skogen med kopp av kaffe eller te. Om vinteren skal vinterhagen gi deg følelsen av sommer og derfor kan den brukes oftere om vinteren. Mens om sommeren kan du åpne de store glassdørene og nyte den ferske luften fra skogen.


Gapahuk

Gapahuk kan bli brukt om sommeren i motsetning av vinterhagen. Den er plassert i sanseskogen med utsikt mot Mjøsa og åpent område foran skogen. Gapahuk skal være godt isolert for kaldere dager også, og skal være mulighet for å skjule seg fra dårlig vær og kald vind. Det vil også være mange benkeplasser og bord. Der kan man sette seg ned og ha en piknik etter en kort tur i skogen. Gapahuken er en fin plass hvor man kan nyte fersk luft, fuglekvitring og naturen om sommeren og andre årstider om man vil.

Sti og sanseskog

Stien skal gå fra bakhagen til omsorgssenteret, nær vinterhagen, nedover til gapahuken og et åpent område. Det skal være mange benker hvor man kan sette seg ned, og nyte den åpne skogen og naturen. Stien skal også være godt belyst, bred og ha skilter slik at ingen går seg vill fra stien eller skogen. Det er naturlig mange blåbær-planter langs stien, og det passer fint for eldre å ha små blåbærturer mens de går ned til gapahuken. Veien skal også være dekorert med forskjellige blomster og busker. Skogen er også sikret med hekk for å gi de eldre følelse av trygghet og at de skal ikke komme seg bort fra omsorgssenters områder.