Prototype: "Connect"

Prosjektdetaljer
Dato 16 Nov 2020
Tid [Edit: 12 timer]
Kurs IDG 2000
Metoder Konseptutvikling, prototyping, filming
Målgruppe Arbeidstagere og -givere
Teknologi Figma
Materialer Kamera

Sammen om et godt arbeidsmiljø

Skapere:
Gabrielle N. Fransson, Markus Ruud, Line Urdalen, Lene Gulberg, Siw Tone Innstrand og Marit Christensen
Kategori:
#bilde #prosjekt #prototype #covid-19 #korona #ntnu #IDG2000 #video
Beskrivelse:
Koronaviruset har skapt en ny hverdag for mange, spesielt arbeidstakere og -givere som nå har hjemmekontor. Dette fører til mindre anledninger til å møte, snakke og sosialisere for mange, og dette kan føre til ensomhet for flere.

Prosjektet har som mål å opprettholde et godt sosialt miljø for å forebygge mot ensomhet hos arbeidstakere og -givere. I tillegg til å opprettholde en god psykisk helse i et trygt miljø kan dette også fremme et bedre arbeidsmiljø mellom kollegaer innad jobb.

Med bruk av figma har vi skapt en prototype av vår løsning for dette, som er en plattform vi har kalt “Connect”. Connect er tiltenkt å være en sosial plattform mellom kollegaer som skal være et tilbud på et sted du kan sosialisere, selv om du nå må gjøre det hjemmefra. Her kan du chatte, ha videosamtaler, og til og med ta i bruk VR for å gå inn i virtuelle rom, og interagere med dine kollegaer. Arrangementer kan holdes innad plattformen, der en kan samle grupper med samme interesser; om det så er bøker, fotball, eller League og Legends. Invitasjoner for slike arrangementer kan legges ut på hovedsiden. Ukentlige utfordringer legges også ut, som en kan frivillig delta i. Skulle man trenge det kan en også ta kontakt med rådgivere, dersom du trenger å enten stille spørsmål om noe gjeldende korona, eller om du bare trenger å snakke med noen. Plattformen åpner for å kunne kontakte dem som anonym, dersom en ikke er komfortabel med å spørre under eget navn. Vedlagt er en video av prototypen i bruk;

Interaksjon:
Prototypen er en forenklet nettside for alle i arbeid. Nettsiden skal være en forenklet versjon av dagens programmer, som for eksempel NTNU Innsida. Interaksjonen med programmet skal være så enkel og intuitiv som mulig, samtidig som den åpner for deltakelse og generell sosial aktivitet. Prototypen skal i tillegg til dette være sammenslått med et VR-konsept som fremmer den sosiale aktiviteten.

Steg 1-2-3:
Prototypen er fortsatt i en tidlig fase, ettersom det mangler ønskelige funksjoner og informasjon. Ved videre utvikling ville det åpnet for en egen "support" knapp samt flere funksjoner ved hjem skjermen og profil. Prototypen er derfor bare et enkelt utkast av et eventuelt ferdig utviklet produkt. Prototypen burde også bli brukertestet mot målgruppen for å teste funksjonalitet samt intuitivitet. Under utviklingen har gruppen tatt i bruk skisseringer og tankekart for å vurdere ulike løsninger på problemstillingen. Noen av skissene er illustrert under fra starten av idemyldringen samt storyboard til prototypen.
Les mer:
[Edit:FIGMA]