Folkemusikkens litteraturliste

Denne liste udspringer af mit PUV-projekt fra 2020, Musikhistorie eller historier om musikere? og skal fungere som inspiration til alle der ønsker at vide mere om folkemusikkens historie i Danmark. Jeg forstår folkemusik i sin bredest mulige forstand, så tekster der generelt behandler musikalsk tradition, verdensmusik og lignende vil også blive nævnt her.

De forskellige værker vil blive grupperet efter emner og jeg vil så vidt muligt kun lade de enkelte værker optræde et enkelt sted på listen.

Dette er på ingen måde en udtømmende liste og siden vil løbende blive opdateret og forslag til værker der med fordel kunne nævnes, modtages gladeligt på: niclas.mi@gmail.com

Historie:

Bæk, John: Dansk Spillemandsmusik 1660-1999 – med særligt henblik på spillestilen Kandidatspeciale ved Aarhus Universitet (1999 (rev. 2006): http://www.johnbaek.dk/download.htm

Hansen, Lene Halskov: “Forflytning af folkemusik fra “gulv til gulv” - En dansk folkemusikbevægelse i 1970-80’erne” Danish Musicology Online Særnummer 2018 - http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_saernummer_2018/dmo_saernummer_2018_musikkens_institutioner_09.pdf

Heebøl, Kristine: Folk-Øh-Musik - Om folkemusik, dens historik og definitioner: https://www.sdmk.dk/fileadmin/user_upload/folk-oeh-musik_kuv_nov15_kheeboell.pdf

Nielsen, Svend: Dansk Folkemusik (Forlaget Kragen: København 1993)

Schiørring, Nils: Musikkens Historie i Danmark – Bind I (Politikens Forlag: København, 1977)

Dansk Folkemindesamling:

Christensen, Anders Chr. N.: Vildspil og nodespil: Traditionel spilemandsmusik i Danmark. Indspildninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009 (Forlaget Kragen: København, 2011)

Koudal, Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur: Indføring i Dansk Folkemindesamlings arkiv (C.A. Reitzels Forlag: København, 2004)

Koudal, Jens Henrik: Sang og musik i Dansk Folkemindesamling - en indføring (Forlaget Folkeminder: København, 1989)

Evald Tang Kristensen

Koudal, Jens Henrik: To sangere fra den jyske hede: Efter optegnelser i Dansk Folkemindesamling af Evald Tang Kristnsen 1874 (Foreningen Danmarks Folkeminders Dokumentationsserie: København 1984)

Rockwell, Joan: Evald Tang Kristensen. A lifelong adventure in folklore. (Aalborg Studies in Folk Culture, No. 5. Aalborg University Press /Danish Folklore Society, 1982)

Folkesang:

Clausen, Karl: Dansk Folkesang Gennem 150 år (Tingluti Forlag: København, 1958(1975))

Hansen, Lene Halskov: Balladesang og kædedans: To aspekter af dansk folkevisekultur (Museum Tusculanums Forlag: København, 2015)

Rossil, Helen: ”Viser på valse – vokale vinkler: Konturer af gammel folkelig syngemåde mellem mundtlig og skriftlig Kultur” Danish Musicology Online Vol 7, 2015 - http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_07/dmo_07_artikel_05.pdf

Verden

Dybo, Tor: “Folk and popular music in the Nordic countries” i Tim Howell (red) The Nature of Nordic Music (Routledge: New York, 2020) s. 139-156

Fjeldsøe, Michael & Groth, Sanne Krogh: “‘Nordicness’ in Scandinavin music: A complex question” i Tim Howell (red) The Nature of Nordic Music (Routledge: New York, 2020) s. 3-19

Kirkegaard, Annemette: “Verden i Danmark: Om det fremmede i musikkulturen efter 2000” i Mads Krogh og Henrik Marstal (red.) Populærmusikkultur i Danmark siden 2000: (Syddansk Universitetsforlag: Odense, 2016) s. 65-94

Tradition

Lind, Tore Tvarnø: “Tradition som musikalsk erindringspraksis” Danish Musicology Online special edition 2014 - http://www.danishmusicologyonline.dk/arkiv/arkiv_dmo/dmo_saernummer_2014/dmo_saernummer_2014_03.pdf

Egnsmusik

Koudal, Jens Henrik: Rasmus Storms nodebog: En fynsk tjenestekarls dansemelodier o. 1760 (Forlaget Kragen: København, 1987)