I'M NOT FROM HERE

 

 AŠ NE IŠ
ČIA

Air keeps on entering lungs

Presses bones to sides

Full of beating in the stomach
Full of tension in between teeth

Of me on this road                   

Numb and liquid
On every turn

On both sides
I spill in the swing of your arms

 

When we arrive can I stay a bit longer?

The engine stops and all as if shuts down together with it

 

When I sleep I bet you look at me

And smile ‘how beautiful she is’

 

In your arms, my dear memory,

 

You know to hold only tight

Oras be perstojo pildosi plaučiuose

Spaudžia kaulus į šalis

Pilna

Plakančio skrandžio

Įtampą sukandusių dantų

Manęs ant šito kelio

Tirpu ir prisunkę


Kiekvienam posūky

Nuo vienos lig kitos pusės
Išsipilu tavo rankų supime

 

Galiu, kai atvyksim, dar truputį pasėdėti?

Variklis sustoja ir lyg viskas stoja kartu su juo

 

Kai miegu, žinau, žiūri į mane

Ir šypsais „kokia graži

 

Tavo rankose, brangi,

 

Žinai tik stipriai suglėbti 

 

SENTIMENTAL JOURNEY

 
 

 

SENTIMENTALI KELIONĖ

We used to travel every weekend to the house in the north. From when I can remember till when we got grown. Entering the car late Friday evening and once more Sunday at dark.

Kiekvieną savaitgalį vykdavom į namą Šiaurėje. Nuo tada kada atsimenu iki tol kol tapome suaugę. Sėsdavom į mašiną penktadienį vėlai vakare ir tada darkart sekmadienį sutemus. 

38.8 km, 40 min.

 

 A       Head southeast on Aušros al.                                           100 m

 

       Turn left onto Dvaro g.                                                       700 m

 

        Turn right onto P. Lukšio g.                                               300 m

 

        Turn left onto Tilžės g. (A12)                                             35 km

 

            Enter the traffic circle and take the 1st exit                         

        onto A12                                                                            20 m

 

        Exit the traffic circle onto A12                                             4 km

 

       Turn right onto Malūno g.                                                    25 m

 

       Turn left onto Laisvės g.                                                     150 m

 

        Turn right                                                                            80 m

 

        Turn left                                                                              20 m


  B      You have arrived at your destination, on the left                 0 m

I used to travel every other week back home. Getting on a train early Friday afternoon and then once more on Sunday evening. 


Vykdavau namo kas antrą, trečią savaitę. Sėsdavau į traukinį penktadienio popietę ir tuomet darkart sekmadienį vakare.