Text skriven i förhållande till Dennis Atkinson 

Är inte lärande alltid en rebellisk handling, ett dicobedeice,  mot den kunskap du tog till det och mot den sanning som förmedlades för att i samma stund som den snuddade vid din tankegång så har du gjort den till din egen du har format, omformat och modellerat om denna gåva och gjort den till något annat något nytt som ett virrvarr av det förflutna och nuet stunden och historien om dina kunskaper som nu alla har förändrats som har berörts av det nya och nu endast kan blicka framåt i en.

Är inte lärande en demokratisk handling som oberoende om det matas eller möter stort motstånd alltid sker och sker inom människan men i relation till vår omvärld. I relation till det vi står inför det skrämmande farliga och vackra. I relation till er andra som inte är jag men som ändå finns där inom mig men ändå är utanför och ändå aldrig kan vara jaget. Men ändå dömer.

 

 

Syster

Syster det är dig jag arbetar mot med tillsammans I symbios. Det är du som sitter  min axel som puttar  min rygg. Som står I min fram fart. 


Jag  

Måste  

  

Runt Dig 

 

Syster det är dig jag pratar med varje andetag. I alla mina tankar 

Med  


Kärlek 

Hat  

Oro 

Och  

Kreativitet 


Syster du bjuder mig  sådant motstånd.                                                                               Motstånd  


Motstånd 

Mot... 


Du är ju mot mig,  med                                                                                                                 över under I hela min sfär  

Och jag benämner dig som syster för jag känner ett släktskap 


Jag  

Måste  

Känna det 


För du behöver vara någon som förstår  


Mig 

Som omhuldar 

Utmanar  

Frågar  

Bryr sig om 

Mig 

 

Syster jag vill gärna tro att det är i symbios vi finner varandra 


Genom en kraft  

Genom ett utbyte 

Ett utbyte av saliv kan vi fråga oss.. 

Men nej  

Det finns mer kraftfulla utbyten  


Rörelser  

Förnimmelser 


Syster jag finner mig själv i dig du speglar mig i dig blir jag hel 

Utan saliv 


Och kanske utan kärlek                                                                                                                    systerlig


Kärlek

Med kraft 

Kraft 

Vi finner oss själva i varandra i                                                                                                        den nya kunskapen

Kunskapen  

Alltid kunskapen 

Jag skapade denna text här nedan som just nu är döpt till syster utifrån min och Sophia Desports diskussion kring att ha en lärare att arbeta mot med och kring att ha ett motstånd att arbeta kring. För även under Corona när vi alla är hemma så är det som en lärare eller handledare eller dylikt är närvarande. De finns där som en sorts vägledare om inte i rummet så runt oss. I tanken.  Under vår handledning så hade min handledare  läst min text som var otroligt rörig men det var som om han såg något där så han tipsade mig om Frida Hållanders uppsats. Och det var som om Fridas språk talade till mig. Språkligt tilltalade den mig verkligen och efter att jag läst introduktionen till den uppsatsen så skrev jag den här texten. I hennes text nämner hon syster. Där fick jag idén till att tala till en syster eftersom jag tänker att min gestaltning ska vara som en till uppsats men på ett annat sätt kanske är min gestaltning det svarta fåret i familjen. Systern till min uppsats. Kanske är samtidskonsten en plastsyster till pedagogiken. Eller vågar man säga så? Jag säger så.. 

Klicka här för ett verk som jag gjorde i början av processen som jag vill ha med andan eller tanken nu i mitt gestaltningsarbete

Text skriven utfrån  Jonna bornemark

livet hirakiaska vävvi väver en väv runt varandra 

vi väver en väv runt oss själva 

som köttbullar rullar vi dom i munnen.

vi tuggar väven. vi tänker och analyserar varandra 

vem är du

du okände 

du där borta 

du här nära 

din andedräkt jag känner på huden

likt en väv omkring mig

jämnför mig med dig

är du mer än migjaa det är du 

och vem är du då 

du är du

men vem är du

jag är AB och C

Jag är högskola universitet och professor

jag är 42 000 kr

jag är läsa och skriva och räkna


Jag är fyrkanten och ratiot

Jag är ett plus ett blir två 

alltid

 jag ärditt övertag


vem skulle du kunna varajag är förståelsen och tänkandet bortom


jag är dimman som skimmrar i solen

jag är det kontkreta kaoset som klibbar och skaver

jag är den svarta bland de vita

jag är den vita bland färgen

jag är regnbågen 

jag är det svartaste svarta


jag är rädslan

alltid rädslan

utmaningen och det okända

spänningen och slumpen

jag driver dig jag driver dig

Klicka här för att komma till mitt arbete som jag arbetade under research week men jag vill ha med anden eller tanken i examensarbetet