Kroppsliturgien

Smitte som skapelsesmaskin

Liv Kristin Holmberg

-> Om liturgi, kropp og berøring

- samtale med prest Arne Jor 

By Liv Kristin Holmberg - © VIS CC BY-NC-ND

-> Vi skal ikke nødvendigvis forbli på et vakkert sted

- samtale med prest og sanger Mathias Gillebo