Exposition

Smitte som skapelsesmaskin (2021)

Liv Kristin Holmberg

About this exposition

en
The exposition ”Smitte som skapelsemaskin” (Contagion as a creation machine) is based on the artistic project ”Kroppsliturgiske eksperimenter” that explores the boundaries emerging when performing arts and human bodies enter the sacred space of a church. To what extent does the church as a social and architectural environment, shape human conceptions of bodies? What might the history of theology and of the Christian church tell humans about our relationship to our own bodies? The pandemic has put the above questions in a new light: It made the skin a potential carrier of life-threatening infections. At the same time, we suffered the lack of mutual human touch and of physical presence. Caught between the fear of being infected by touch and a hunger for being touched, the project ”Kroppsliturgiske eksperimenter” appears both challenging and attractive. Crisis has produced a desire for new forms of touch, in art and in human life. This contribution to VIS was created in collaboration and dialogue with performer Hanna Barfod, priest, professional singer and research fellow Mathias Gillebo, film photographer and editor Mats Christian Rude Halvorsen and priest Arne Jor.

no
Expositionen ”Smitte som skapelsemaskin” er basert på det kunstneriske prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter som er en utforskning av kunstens grenser i kirkerom og av kroppens grenser i kirkerom. I hvilken grad er kirken en skaper av kroppsforestillinger? Hva kan kirkehistorien og teologien si oss om vår relasjon til våre egne kropper? Pandemisituasjonen kaster nytt lys over disse spørsmålene: Huden blir smittebærer, berøring blir livsfarlig. Samtidig blir vi bevisst den dype betydningen som berøring og fysisk nærvær har for oss mennesker. Mellom berøringsangst og hudhunger fremstår prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter både tiltrekkende og utfordrende. Krisen tvinger frem et ønske om å skape nye former for berøring, i kunsten og i livet. Dette bidraget til VIS er skapt i samarbeid og dialog med scenekunstner Hanna Barfod, prest, sanger og stipendiat Mathias Gillebo, filmfotograf og klipper Mats Christian Rude Halvorsen og prest Arne Jor.
typeresearch exposition
keywordsritual theater, church art, performance, art, liturgy, organ player as ritual master, art in public space
date09/07/2021
published19/10/2021
last modified19/10/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightLiv Kristin Holmberg
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1309125/1309126
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1309125
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue6. VIS Issue 6


Simple Media

id name copyright license
1309129 MASTER fra thomas ligth 3 Holmberg All rights reserved
1309145 image001 Holmberg All rights reserved
1309149 image002 Holmberg All rights reserved
1309150 image003 Holmberg All rights reserved
1309155 image004 Holmberg All rights reserved
1309157 image005 Holmberg All rights reserved
1309163 image006 Holmberg All rights reserved
1309164 image007 Holmberg All rights reserved
1309169 image009 Holmberg All rights reserved
1309173 image011 Holmberg All rights reserved
1309180 image013 Holmberg All rights reserved
1309187 image015 Holmberg All rights reserved
1309198 20190810-1928-fb-1350x900 Holmberg All rights reserved
1309199 20190810-1935-fb-1350x900 Holmberg All rights reserved
1309200 20190810-1935-fb-1350x900 crop Holmberg All rights reserved
1309211 20190810-1928-fb-1350x900 Holmberg All rights reserved
1309221 1 image Holmberg All rights reserved
1309223 2 image Holmberg All rights reserved
1309800 Fra forestillingen Vi Fremmede, Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2019. Foto_Marie-Louise Andersson (1) Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309803 Fra performancen The Dream of a Ridiculous Man- Autocenter Gallery Berlin_med Roey Heifetz_kurator Andereas Schlegel_Foto Alexander Ziegler Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309805 Fra skriftemålsperformancen The Dream of a Ridiculous Man_The American Church in Berlin_Autocenter Gallery Berlin_skapt i samarbeid med den israelske kunstneren Roey Heifetz_kurator Andereas Schlegel_Foto Alexander Ziegler.jpg Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309807 Skjermbilde 2021-05-13 kl. 15.15.33 Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309809 Skjermbilde 2021-05-13 kl. 15.13.32 Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309811 Skjermbilde 2021-05-13 kl. 15.15.03 Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309813 Skjermbilde 2021-05-13 kl. 15.15.59 Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309815 Fra forestillingen Vi Fremmede, Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2019. Foto_Marie-Louise Andersson (1) Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309817 Fra skriftemålsperformancen The Dream of a Ridiculous Man_The American Church in Berlin_Autocenter Gallery Berlin_skapt i samarbeid med den israelske kunstneren Roey Heifetz_kurator Andereas Schlegel_Foto Alexander Ziegler.jpg Liv Kristin Holmberg All rights reserved
1309966 Preview til videoen Holmberg CC BY-NC-ND
1309972 Fra forestillingen Vi Fremmede, Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2019. Foto_Marie-Louise Andersson (1) Holmberg All rights reserved
1310675 Screenshot 2021-07-14 at 19.46.27 Holmberg All rights reserved
1310677 Screenshot 2021-07-14 at 19.46.52 Holmberg All rights reserved
1310679 Screenshot 2021-07-14 at 19.47.09 Holmberg All rights reserved

Comments are only available for registered users.