Stedet renner gjennom meg

Trond Lossius

Katrine Køster Holst sitt prosjekt «Leirens kollaps – derhen og derfra» bestod av utstilling og seminar ved Senter for keramisk kunst, Ringebu Prestegård, gjennomført i perioden 2020-2021, og boka «jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD», utgitt i 2022. Som en av flere ble Trond Lossius invitert til å bidra til prosjektet. Det resulterte i et lydarbeid som ble integrert i utstillingen sommeren 2021 og et tekstbidrag til overnevnte bok [1]. Denne nettsiden er et vedlegg til teksten, og dokumenterer lydarbeidet. Tekstbidraget kan lastes ned her.

Katrine Køster Holst's project «Leirens kollaps – derhen og derfra» consisted of an exhibition and a seminar at the Center for Ceramic Art, Ringebu Prestegård, conducted in 2020-2021. In addition, the book «jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD ...» was published in 2022. Trond Lossius was one of several invited contributors to the project, contributing a sound installation integrated as part of the exhibition in the summer of 2021 and a text for the book [1]. This website documents the sound installation and serves as an appendix to the book chapter. In addition, the book chapter is available for download here.

[1] Lossius, Trond. «Stedet renner gjennom meg». I jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD, redigert av Katrine Køster Holst, 96–117. TILT 8. Harpefoss, NO: Harpefoss Hotell, 2022. ISBN 978-82-690497-7-0.

[1] Lossius, Trond. «Stedet renner gjennom meg». In jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD, edited av Katrine Køster Holst, 96–117. TILT 8. Harpefoss, NO: Harpefoss Hotell, 2022. ISBN 978-82-690497-7-0.

Binaural versjon for lytting på hodetelefoner

Binaural version for headphone listening

Stereo versjon for lytting på høyttalere

Stereo version for playback over loudspeakers

Foto: Trond Lossius.

 

Trond Lossius sitt arbeid i prosjektet har vært gjort innenfor forskningstid ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet, og er støttet av Lydgalleriet.

Photos: Trond Lossius


Trond Lossius' work in the project was funded as artistic research at The Norwegian Film School, Inland University of Applied Sciences, with additional support from Lydgalleriet.