Rapport över forskningsprojektet De anonyma

Rapporten för forskningsprojektet De anonyma skrevs efter att verken färdigställts. Den bygger på tankar och reflektioner kring arbetet med verken och utifrån projektets forskningsfrågor:


  • Vad blir specifikt för de tre verkens olika uttryck?
  • Vilka berättarkomponenter följer med, vilka försvinner och vilka tillkommer?
  • Vad händer med berättelsen?
  • Får den en annan form, en annan dramaturgi när jag byter uttryck?
  • Och minnena. Vad berättar de? Vad är minne? Två former av transformering, två forskningsfrågor. 


Rapporten är dels skriven utifrån observationer och anteckningar under arbetet med verken men också utifrån faktainsamling kring minnesforskning som kopplas till de egna minneserfarenheterna gjorda under projektets gång.


Klicka på sidan nedan så öppnas rapporten upp som pdf i nytt fönster.

 

Exempel att hämta från rapporten; på sidan 6–9 introduceras minnets ingång i projektet, på sidan 20 jämförs produktionsmetoderna och på sidan 22–25 synas specifikt gestaltningen av autenticitet i filmverket med hjälp av amatöristisk teknik. Fler transformeringsprocesser och minnesreflektioner redovisas i rapporten.