Shamisen Som Kompositorisk Ankerpunkt

VEILEDER

Ingolv Haaland

Hvordan andvende japansk tradisjonsmusikk i egne originale verk.

Olav Hanem

 

三味線

Universitetet i Agder

Fakultet for Kunstfag

Institutt for Rytmisk musikk