Punktering betyr:

"å tegne, trekke opp (linje, figur, mønster) ved hjelp av punkter (eksempel punktere en hjelpelinje)."

"å stikke hull på noe."

"avgjøre en kamp ved å score et mål som gjør det usannsynlig at motstanderen skal kunne unngå tap"(norske akademis ordbok)

Prosjektet Cline/Alberts + Asheim ble filmet og klippet sammen som et abstract til Punkteringer, som et aduivisuelt sammendrag av prosess, tematikk og metode. Filmen er ikke et resultat av doktorgraden, men skal ses i lys av å være et utgangspunkt og en punktering.
Filmen heter 1. Punktering

INNLEDNING

Under Punkteringer viser jeg til prosjekter som har fungert som viktige prosesser på veien (omveien) mot kunstneriske resultat. Jeg viser til prosjekter hvor jeg har fungert som komponist ved bruk av isolerte musikere. Jeg viser også til live konserter, hvor jeg har fungert som saksofonist i samspill med utøvere som har digitalt prosessert lyden av saksofonen, hvor opplevelsen av tid og rom på mange måter har blitt manipulert.


Punkteringsprosjektene skal ikke vurderes som kunstneriske resultat til doktorgradsarbeidet, men som er viktig å vise til med tanke på metode, vendepunkt under pandemien, læringsprosess og veien som stakes ut. De kuratoriske og kompositoriske prosessene underbygger, og har tydelige berøringspunkt til de endelige kunstneriske resultatene.
     


Copyright 2023 K. Alberts


UIS logo fra NTB