Mitt utgangspunkt for å bruke AI som tekstverktøy kom fra et ønske om få bli påvirket, på en eller annen måte:

- på idéplanet

- som inspirasjon til form og rytme

- som utforskende element

Input:

Yet another song about a river

And its power, by which it plows the earth
How it rounds the sharpest rock, by a
long and gentle touch
and brings life in this withered
land
 
And in this river we’re swimming
each stroke new and firmer than the last
we don’t know where we’re going, except
away, slowly, from the past
and we bring life into this withered
land
 
ref.:
amidst the rush of white water
My view still undisturbed
Oh, the weight of all that it carries
within it an entire world
 

1

Min tekst omarbeidet fra

Pook the Destroyer

Dead City Radio

 


Itzamna
Spirit of rain
Shows through showers
for hours
Spirit of early mist
Spirit of snares
Of ropes and spiders
you lean against fire


Itzamna
Caught in a web
morning dew
In a new world
Mistress of rare stones
Mistress of ropes
Moonstone and jasper
You lean against rock


Where are our masters?
When will they meet,
Where are our masters?
When will they meet,

Oh, when, will they?
The most dangerous one
The destroyer
The destroyer

Opprinnelig tekst av William Burroughs

 
Itzamna, spirit of early mist and showers.
Ixtaub, goddess of ropes and snares.
Ixchel, the spider web, catcher of morning dew.
Zooheekock, virgin fire patroness of infants.
Adziz, the master of cold.
Kockupocket, who works in fire.
Ixtahdoom, she who spits out precious stones.
Ixchunchan, the dangerous one.
Ah Pook, the destroyer.

Inferkit

Output (kjøring 1):

sing it slowly with the seasons, the minutes
pull the heartstrings as the hours are rushing past
no colour, no feeling
no mystery
the air holding the land still
then round
flowing round the rest of the world
no clarity no sorrow of spirit
just we’re moving forward by letting
and then she turned back, and went to dry
down and change
one way, and another
at times feeling so strong
the greatest danger was that she might plunge
a raft full of myself into the flow
just holding on and fighting the force
the joy of course, above all else
ref.:
land rushes past in a flicker,
it flits and moves along the verge
a trick of distance the wean fly wheel?
another hand will just be there
draw in another spinner beside the
 

Output (kjøring 2):

never to be seen or imagined
my joy no longer youthful
but dormant
ref.:
River filled with dreams…
Swept along by its current
Carrying the dreams of all
glowing and alive…
This is my river…
Jack stayed close to the shore of the river.
“I am in awe of this river and the way it flows,” he said.
“I would like to ask you about one of the verses that is later on.
‘How it rounds the sharpest rock, by a gentle touch, and brings life in this withered land.’ Where does this part of the song come from?” 
“That is interesting.
I didn’t think
 
 

Det jeg har endt opp med er å søke nye stier på andre måter, som gjør at jeg til en viss grad kan ha kontroll på de etiske problemstillingene. Under er en tekst av Burroughs, som jeg har tatt utgangspunkt i og skrevet en ny. Det viser seg at det er problemstillinger her også, som det alltid vil være, men forskjellen er kankskje at man i større grad kan være klar over dem fordi man har 1 referanse, og ikke en milliard. 

6

Swimming in the Black Sea

way far out

We were on a yacht with friends

and thought

you'd been in a shipwreck

but you signalled to us to sail on

You had a cloth tied around your head

just like this one


Inferkit var morsomt å bruke, til jeg skjønte at de kanskje ikke egentlig leverer AI på samme måte som chatGPT, men snarere kanskje bare leverer sammenstilt tekst basert på et enkelt søk. Store etiske problemstillinger her, eksempel er tekst som jeg tror er Peter Handke. Kan man stole på at materialet ikke egentlig tilhører noen andre?

2

ChatGPT

And the river, it carries on,
through valleys, hills, and towns
It knows not of its own power,
but it never slows down
and it brings life into this withered land

 

And the river, it has a song,
that echoes through the trees
It sings of ancient mysteries,
and of hopes and dreams and schemes
and it brings life into this withered land

 

ref.:
amidst the rush of white water
My view still undisturbed
Oh, the weight of all that it carries
within it an entire world

 

And as we float along its current,

we feel the power of the flow
We surrender to its rhythm,
and let it take control
and it brings life into this withered land

 

So let us cherish this river,
for all that it bestows
It brings us life and beauty,
and it helps our spirits grow
and it brings life into this withered land

 

ref.:
amidst the rush of white water
My view still undisturbed
Oh, the weight of all that it carries
within it an entire world

 

ChatGPT kan summeres opp i ett ord: kjedelig


Der Inferkit leverte snåle setninger, ord og sammenstillinger som trigga den kreative delen i hjernen, leverer ChatGPT som den skal, altså et resultat som er riktig eller ikke riktig sammenlignet med snittet i store datamengder. Det man får da er, basert på min tekst, et svar med mye repetisjon ganske nærme standard rim og verseform, men helt uten innhold og mening ++

 

Innholdet kommer dessuten fra en analyse av masse menneskeskapt innhold, så de samme etiske problemstillingene gjør seg gjeldende.

3

Det viktigste kunstnere kan gjøre er å peke på hva som skiller AI fra Menneskelig, og det blir et filosofisk spørsmål. De som er bekymret for at jobber forsvinner, kan kanskje like gjerne være glad for at flere dører åpnes, fordi vi kommer til å trenge vesentlig flere til å jobbe med humanistiske fag, skal vi få noen slags kontroll på AI som verktøy. 

 

Det som er foruroligende nå, slik jeg ser det, er at det er en fare for at befolkningen deles i "de som vet om AI" og "de som ikke vet om AI". På en måte kan det ses på som en slags avansert kilderefleksjon, som man kan hevde at mange er lite opptatt av, og dermed også lette å manipulere. 

Låta, slik den ble:
Yet another song about a river

And its power, by which it plows the earth
How it rounds the sharpest rock, by a
long and gentle touch
and brings life in this withered
land

 

And in this river we’re swimming
each stroke new and firmer than the last
we don’t know where we’re going, except
away, slowly, from the past
and we bring life into this withered
land

 

ref.:
amidst the rush of white water
My view still undisturbed
Oh, the weight of all that it carries
within it an entire world

 

And I think again of our meeting
It happened just before dawn
A cold country, and this early, the land pale green and fawn
bringing life into this withered land

 

SOLO

 

the cold, the rain, and the river
that has often formed my thought
now I’m walking, not floating, not quite sure
what I really sought
just a life in this withered land

Jeg fikk skrevet de versene som manglet, basert mer på inspirasjon av weirdness fra Inferkit enn riktighet fra ChatGPT. Det jeg har lært mest av er at når jeg skal synge denne låta, så har jeg ikke noen følelse for halvparten av teksten, og det er jo ikke så rart for den kommer ikke fra meg på samme måte som første halvdel. 

 

Noe av det viktigste vi kan lære av AI er derfor hvordan man vurderer hva som er meningsbærende og hva som ikke er det, og ikke minst hva slags etiske problemstillinger som oppstår når man ikke kjenner innholdet godt nok. 

4

7

Midjourney har laget et bilde av måne, natt og fjell, med Egon Schiele som referanse

Dall-E har laget et bilde av hamburger og jul, inspirert av pixel-art

Midjourney har laget et bilde av folk i kø, med en "moderne" referanse

Har også brukt AI i coversammenheng. Jeg har bakgrunn som designer og har laget langt over 100 covere i min karriere.

 

I utgangspunktet kan man tenke seg at AI-bilder blir til på grunnlag av en setning av typen "lag et bilde av en øy om natta", men det er ikke tilfelle. Output styres av en haug parametre, som både er rent tekniske (oppløsning, detaljnivå, osv) og basert på annen tilgjengelig info, for eksempel kunstnerisk relasjon. 

 

Vil i utgangspunktet si at de etiske problemstillingene er akkurat de samme som AI og tekst, men jeg har en følelse av at siden "iboende mening" i mindre grad er en umiddelbar del av hvordan vi forstår et bilde, kan det kanskje diskuteres noe. Uansett en tydelig problemstilling hvis man lager noe som åpenbart er basert på Schiele, for eksempel. 

5