7. Theoretisch kader  

Quotes: "Veel mannen weten niet dat ze een gepriviligeerde positie hebben." (Teun Luijks)


"Ga intieme scènes niet mijden, er is geen verhaal zonder menselijkheid en creativiteit" (Phinline Jansessen) 


"Lelijke mannen op een podium zijn interessant om naar te kijken. Lelijke vrouwen op een podium, dat is ongemakkelijk." (anoniem) 


"Het glazen plafond in de theaterwereld is verdomd dik. De zogezegde progressieve theater sector is zeer conservatief aangaande de positie van de vrouw." (anoniem) 

 

"Als je als vrouw een interessante rol wil moet je hem zelf schrijven of ver zoeken." (anoniem) 

 

"gender is een rol die wij in het dagelijksleven spelen." (Judith Butler) 

 

"Turning a human into an object justifies voilence against that human." (Miss representation) 

 

On the inspiration to form her own production company, LuckyChap Entertainment, in 2014: “When we set out to create our company, it was sort of a new idea, but then in response to the #MeToo conversation it was all that anyone was talking about. People were like, ‘Why don’t we make movies for women?’ Uh, what a revelation, right?”

On refusing to be typecast by her beauty early on: “When I was trying to make my name as an actress, creative roles for women were limited. I didn’t want to pick up another script where I was the wife or the girlfriend—just a catalyst for the male story line. It was uninspiring.”

 

 

 

 

Een pleidooi voor de amateurkunstenaars en het verschil tussen professionele en amateurkunstenaars volgens Merrifield. Omdat ik zelf in het veld zit bij het amateurtheater vind ik zijn beschrijving ervan zeer verrijkend. Deze bron komt ook terug in mijn onderbouwing van mijn positionering. De schoonheid van het vak wordt sterk benadrukt in zijn boek. Het was voor mij een verademing om dit te lezen, waardoor ik geleerd heb om het vak nog meer te omarmen en mijn respect voor amateurkunstenaars gegroeid is.

Amateurkunsten

Merel Severs heeft een voorstelling gemaakt over de gevaren van machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag binnen de professionele theater sector. Deze voorstelling is gebaseerd op haar ervaring binnen het gezelschap van Jan Fabre en de heftige gebeurtenissen er rond. Zij wil met haar voorstelling een bewustwording creëren rond dit onderwerp. Door dit artikel kreeg ik het idee om zelf een voorstelling te maken voor mijn onderzoek. Zij was mijn inspiratie.

feminisme (vrouwelijke kunstenaars 

Grensoverschrijdendgedrag/ machtsmisbruik 

Begrippenlijst 

Een test die wordt uitgevoerd in films om het aandeel van vrouwelijke personages te onderzoeken en bepalen. Ze stellen zichzelf drie vragen:

  • Zijn er twee vrouwelijke personages?
  • Praten deze twee vrouwelijke personages met elkaar?
  • Praten ze over iets anders dan een man?

Het is hallucinant hoeveel films niet slagen voor deze test en ik ben ervan overtuigd dat als we deze test zouden toepassen op theaterstukken er ook enorm veel stukken niet slagen voor deze test. Dit is dus zeker een interessant meetinstrument binnen mijn onderzoek geweest.

Het mannelijke perspectief. Mannen die #metoo meemaken en voorbeelden daarvan. Twee mannen hebben hier een voorstelling over gemaakt om de urgentie voor mannen te duiden binnen het theater. Er staat een interview bij waarbij de regisseur en acteur aan het woord zijn met hun ervaringen. Deze bron laat zien dat ik ook opensta voor het mannelijke perspectief en dat het zeer belangrijk is om deze niet uit het oog te verliezen.

https://e-tcetera.be/bodies-and-bodies-and-bodies-of-work/?fbclid=IwAR3pgs8nA7N2-RS3QFUrVWK4QQlJP9T02P_u0ZZZoaVZcA49Li0ZIDRREhU

Engagement arts 

Theaterkrant: "De rol van de vrouw in theaterwereld 

Dit artikel geeft cijfers en schema’s weer van het aandeel dat vrouwen hebben binnen het theater. Van het aantal tekst dat vrouwen hebben tot het aantal regisseurs en auteurs, waar vrouwen duidelijk in de minderheid zijn. De urgentie voor verandering maar ook de oorzaak vrouwonvriendelijke rollen binnen theater. Uit deze bron is veel informatie gekomen voor mijn vooronderzoek vorig jaar voor het vak analyse en reflectie (zie titel: relevantie en motivatie)

Feminisme 

Stereotypes die in stand worden gehouden door het maatschappelijke beeld ervan. en de nadelen die vrouwen daarbij ondervinden. Maar ook de invloed die de media heeft op vrouwen door deze stereotypering.

Literatuurlijst 

Een interview met één van de belangrijkste intimiteitscoaches van Vlaanderen. Zij duidt het belang van intieme scènes. Ze pleit voor meer seks en intimiteit op de scène en benoemd het positieve ervan. Ik heb deze bron gekozen omdat dit zeer belangrijk is om mee te nemen in mijn onderzoek. Seks mag geen taboe worden door de stereotypering en #metoo in onze maatschappij. Zij zorgt ervoor dat acteurs en actrices zich comfortabel genoeg voelen om intieme scènes te kunnen spelen. Dat er duidelijke afspraken gemaakt worden en dat er goed gecommuniceerd wordt met iedereen over zijn/haar grenzen.

Typecasting + stereotypering 

Intimiteit 

Een theaterstuk over grenzen opzoeken en aangeven. Hoever kan je gaan? en hoever laat het publiek het gaan? deze bron heb ik gebruikt om de invloed van het publiek te accentueren. Ook hier zaten ook ideeën in voor de onderzoeksvoorstelling. Dit was zeker een inspiratiebron. Deze bron heb ik gekregen van mijn regisseur.

Grenzen 

Het belang van theatereducatie, een pleidooi. (lezen) verschillende artikels om het belang van theatereducatie te duiden. Waarom er meer aandacht moet komen voor theatereducatie zeker voor kinderen. Muziek en beeldeducatie nemen nu vaak het voortouw waardoor theatereducatie naar de achtergrond geschoven wordt. Zeker het artikel door Cock Dieleman “Maak van theatereducatie een volwaardig en uitdagend onderdeel in het curriculum” komen zeer goede standpunten naar boven.

Tien vrouwen die de patronen van seksisme in de kijker zetten. Het is een betoog om vrouwen gehoord te laten voelen. Want seksisme is wel degelijk aanwezig in onze maatschappij. De patronen van stereotyperingen tot ideaalbeelden van vrouwen worden hierin volledig uit de doeken gedaan. Dit is dus zeker een bron die zeer vruchtbaar is voor mijn onderzoek. Ook het onderdeel over de ongelijkheid van mannen en vrouwen en vooral hoe mannen hier naar kijken wilde ik ook uitzoeken. Zij hebben een ander perspectief op dit onderwerp en ook dat is interessant om toe te voegen aan mijn onderzoek.

Theater = educatie  

Sexisme/ discriminatie 

vrouwenhaat = misogynie 

mannenhaat = misandrie