Introductie: 

 

 Hier vindt je al mijn bronnen die ik heb verzamelt doorheen het onderzoek. Ik heb de verzameling van deze bronnen onderverdeelt in verschillende kernwoorden die aan bod zijn gekomen tijdens mijn proces. Uiteindelijk heb ik een literatuurlijst gemaakt met alle verzamelde bronnen en heb ik in de mind map hieronder een sellectie gemaakt. Hierbij heb ik telkens de relevantie per bron genoteerd, zodat te volgen is waarom ik elke bron gebruikt heb. Uiteindelijk heb ik een verwerking van deze bronnen gedaan op mijn eigen bijzondere manier om mijn theoretisch kader vorm te geven. 

In dit schema staan alle kernwoorden met telkens de belangrijkste bronnen die ik gebruikt heb hiervoor. Bij elke bron staat ook waarom dit een relevante bron is voor mijn onderzoek. 

1. Kernwoorden  

Een pleidooi voor de amateurkunstenaars en het verschil tussen professionele en amateurkunstenaars volgens Merrifield. Omdat ik zelf in het veld zit bij het amateurtheater vind ik zijn beschrijving ervan zeer verrijkend. Deze bron komt ook terug in mijn onderbouwing van mijn positionering. De schoonheid van het vak wordt sterk benadrukt in zijn boek. Het was voor mij een verademing om dit te lezen, waardoor ik geleerd heb om het vak nog meer te omarmen en mijn respect voor amateurkunstenaars gegroeid is.

Amateurkunsten

2.Begrippenlijst 

Grensoverschrijdendgedrag/ machtsverhoudingen 

Merel Severs heeft een voorstelling gemaakt over de gevaren van machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag binnen de professionele theater sector. Deze voorstelling is gebaseerd op haar ervaring binnen het gezelschap van Jan Fabre en de heftige gebeurtenissen er rond. Zij wil met haar voorstelling een bewustwording creëren rond dit onderwerp. Door dit artikel kreeg ik het idee om zelf een voorstelling te maken voor mijn onderzoek. Zij was mijn inspiratie.

Een test die wordt uitgevoerd in films om het aandeel van vrouwelijke personages te onderzoeken en bepalen. Ze stellen zichzelf drie vragen:

  • Zijn er twee vrouwelijke personages?
  • Praten deze twee vrouwelijke personages met elkaar?
  • Praten ze over iets anders dan een man?

Het is hallucinant hoeveel films niet slagen voor deze test en ik ben ervan overtuigd dat als we deze test zouden toepassen op theaterstukken er ook enorm veel stukken niet slagen voor deze test. Dit is dus zeker een interessant meetinstrument binnen mijn onderzoek geweest.

Het mannelijke perspectief. Mannen die #metoo meemaken en voorbeelden daarvan. Twee mannen hebben hier een voorstelling over gemaakt om de urgentie voor mannen te duiden binnen het theater. Er staat een interview bij waarbij de regisseur en acteur aan het woord zijn met hun ervaringen. Deze bron laat zien dat ik ook opensta voor het mannelijke perspectief en dat het zeer belangrijk is om deze niet uit het oog te verliezen.

Theaterkrant: "De rol van de vrouw in theaterwereld 

Dit artikel geeft cijfers en schema’s weer van het aandeel dat vrouwen hebben binnen het theater. Van het aantal tekst dat vrouwen hebben tot het aantal regisseurs en auteurs, waar vrouwen duidelijk in de minderheid zijn. De urgentie voor verandering maar ook de oorzaak vrouwonvriendelijke rollen binnen theater. Uit deze bron is veel informatie gekomen voor mijn vooronderzoek vorig jaar voor het vak analyse en reflectie (zie titel: relevantie en motivatie)

Feminisme 

2. Literatuurlijst 

Stereotypes die in stand worden gehouden door het maatschappelijke beeld ervan. en de nadelen die vrouwen daarbij ondervinden. Maar ook de invloed die de media heeft op vrouwen door deze stereotypering.

Een interview met één van de belangrijkste intimiteitscoaches van Vlaanderen. Zij duidt het belang van intieme scènes. Ze pleit voor meer seks en intimiteit op de scène en benoemd het positieve ervan. Ik heb deze bron gekozen omdat dit zeer belangrijk is om mee te nemen in mijn onderzoek. Seks mag geen taboe worden door de stereotypering en #metoo in onze maatschappij. Zij zorgt ervoor dat acteurs en actrices zich comfortabel genoeg voelen om intieme scènes te kunnen spelen. Dat er duidelijke afspraken gemaakt worden en dat er goed gecommuniceerd wordt met iedereen over zijn/haar grenzen.

Typecasting + stereotypering 

Een thesis/ onderzoek over hoe Vlaamse actrices hun rol creëren in theater en film. Het is een onderzoek waarbij er verschillende actrices (van verschillende theaterscholen) zijn geïnterviewd over zij aan de slag gaan met verscheidene acteertechnieken en stijlen. Deze bron wilde ik gebruiken om een beter beeld te krijgen over hoe actrices in een rol kruipen ook al voelt deze soms oncomfortabel aan. Als ik het proces begrijp van hoe het vormen van een rol tot stand komt, kan ik ook beter begrijpen waar het mis kan lopen.

Intimiteit 

3. Verwerking bronnen  

Weerstand:


Ik merkte een enorme weerstand bij het verwerken van de bronnen, omdat ik geen schrijver ben. Ik ben een maker en speler en werk dus graag met mijn lichaam en stem, maar uren typen aan theoretische bronnen en deze kritisch benaderen is niet één van mijn sterkste punten en daar ben ik mij ook bewust van. Daarom raadde mijn onderzoeksbegeleider Emily mij aan om een vorm te zoeken die bij mij past. Een vorm waardoor ik terug plezier zou krijgen in het werken met bronnen. Na verschillende dingen uitproberen, van mindmaps maken tot filmpjes opnemen, heb ik een vorm gevonden die bij mij past. Ik ben geen theoretische schrijver, maar ik heb wel ontdekt, ook door het maken van de voorstelling, dat ik scripts schrijven wel fijn vindt. Zo heb ik mijn bronnen dan ook benadert. Ik heb mijn bronnen onderverdeelt in verschillende scènes, waarbij elke scène start met een kernwoord als onderwerp. De bronnen die ik gebruik voor dat kernwoord, zijn de personages waar ik als onderzoeker mee in gesprek ga. Door deze manier van werken toe te passen kon ik mezelf kritischer opstellen als onderzoeker en was er ruimte voor een gesprek. Zeer letterlijk dan want ik ga letterlijk in gesprek met mijn bronnen om mijn inzichten te verwerken.

Een theaterstuk over grenzen opzoeken en aangeven. Hoever kan je gaan? en hoever laat het publiek het gaan? deze bron heb ik gebruikt om de invloed van het publiek te accentueren. Ook hier zaten ook ideeën in voor de onderzoeksvoorstelling. Dit was zeker een inspiratiebron. Deze bron heb ik gekregen van mijn regisseur.

Grenzen 

Dit is een masterscriptie over #metoo in het professionele werkveld van dans en theater. Het is een ander perspectief dat ik als referentiekader heb gebruikt om een breder beeld te krijgen van de problematiek die er nog steeds heerst. Het toont ook de positieve verandering en de bewustwording die doorheen de jaren heeft plaatsgevonden. Ik vond het dus zeker een interessante bron met een nieuw perspectief om mee te nemen in mijn onderzoek.

Het belang van theatereducatie, een pleidooi. (lezen) verschillende artikels om het belang van theatereducatie te duiden. Waarom er meer aandacht moet komen voor theatereducatie zeker voor kinderen. Muziek en beeldeducatie nemen nu vaak het voortouw waardoor theatereducatie naar de achtergrond geschoven wordt. Zeker het artikel door Cock Dieleman “Maak van theatereducatie een volwaardig en uitdagend onderdeel in het curriculum” komen zeer goede standpunten naar boven.

Tien vrouwen die de patronen van seksisme in de kijker zetten. Het is een betoog om vrouwen gehoord te laten voelen. Want seksisme is wel degelijk aanwezig in onze maatschappij. De patronen van stereotyperingen tot ideaalbeelden van vrouwen worden hierin volledig uit de doeken gedaan. Dit is dus zeker een bron die zeer vruchtbaar is voor mijn onderzoek. Ook het onderdeel over de ongelijkheid van mannen en vrouwen en vooral hoe mannen hier naar kijken wilde ik ook uitzoeken. Zij hebben een ander perspectief op dit onderwerp en ook dat is interessant om toe te voegen aan mijn onderzoek.

Theater = educatie  

Sexisme/ discriminatie 

Script: in gesprek gaan met mijn bronnen