Wat vind je op deze pagina? 

 

1. Opnames 

2. Verslagen 

3. Reflecties 

Wat neem ik mee? 

Introductie: 

Om verschillende perspectieven te verzamelen ben ik gestart met een focusgroep vanuit Opendoek georganiseerd. Ik heb verschillende mensen verzamelt met verscheidene achtergronden in theater. (auteur, regisseur, artistiek verantwoordelijke, bestuur, acteurs en actrices, directeur van Opendoek, dramaturg,...) Door de verscheidenheid van mensen ging ik elke sessie naar huis met verschillende perspectieven en nieuwe inzichten. Ik starte elke sessie met een lijst van onderwerpen of vragen die ik zeker aan bod wilde laten komen en liet daaruit een gesprek voortvloeien. Deze gesprekken nam ik telkens op, zodat ik er thuis verslagen van kon maken en de inzichten eruit kon halen aan de hand van reflecties. 

1. Opnames 

2. Verslagen 

3. Reflectie  

Wat neem ik mee? 

Focusgroep sessie 1. 

 

 • Om de oorsprong van stereotypering en clichés beter te begrijpen zijn er drie belangrijke factoren die hierin meespelen; de regisseur, de auteur en het publiek. De regisseur heeft vaak een eigen visie waar moeilijk tegenin gegaan kan worden en houdt zichzelf sterk vast aan de tekst van de auteur. Zeker in vrijetijdstheater is dit een ding. Het bewerken van deze teksten is vaak een drempel, zeker bij oudere regisseurs. Daarbij komt ook nog eens dat een publiek een belangrijke stem heeft. Zonder een publiek kan je niet spelen als theatervereniging, dus je moet wel degelijk rekening houden met de wensen van het publiek. Als komedies in de smaak vallen is het logisch dat je als vereniging dit soort genre speelt. Je wil je publiek tevreden stellen.
 • Met theater kun je veel bereiken bij een publiek, het is dus het perfecte middel om dingen ter sprake te brengen, wat ik in de voorstelling die ik ga maken ook wil doen.
 • Elke theatervereniging is anders en heeft een ander doel en dynamiek.
 • Professioneel theater kan gebruikt worden als referentiekader voor amateurtheater, dus praten met mensen uit de professionele sector is zeker belangrijk voor het onderbouwen van mijn onderzoek.
 • Grensoverschrijdend gedrag en stereotypering gaan hand in hand. De focus en essentie moet ik dus zeker goed bewaken tijdens mijn onderzoek maar ook zelf keuzes maken hierin.

 

Focusgroep sessie 2. 

 

 • Er is niet mis met het spelen stukken met stereotypes mits ze worden gespeeld in de tijdsgeest van vroeger of verwerkt worden naar de tijdsgeest van nu.
 • Er is een verschuiving bezig binnen de theaterwereld, door de jongere generatie die deze stukken in vraag stellen.
 • Een voorstelling maken rond dit onderwerp valt onder politiek theater en dat moet ik goed in mijn achterhoofd houden. Dit kan gevoelig zijn voor bepaalde mensen en daarom moet mijn boodschap zeer duidelijk zijn en moet ik op zoek gaan naar de juiste methode om dit over te brengen.
 • De clichés en stereotypes zorgen net voor herkenbaarheid bij het publiek en dat zorgt dan weer voor humor. Dit kan ik net als kracht inzetten bij het maken van de voorstelling.
 • Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat deze stereotypes in stand worden gehouden en vaak gaat het over hoe ermee om wordt gegaan.
 • Machtsposities moeten er zijn om een stuk te kunnen maken. Het mag alleen geen machtsverhouding worden waar misbruik van wordt gemaakt. Dan wordt het onveilig en gevaarlijk.
Focusgroep: 

 • 3 belangrijke factoren om rekening mee te houden: de regisseur (zijn/haar visie), de auteur en het publiek. Zonder een publiek geen voorstelling.
 • Theater is ideaal om gevoelige onderwerpen ter sprake te kunnen brengen.
 • Elke vereniging is anders
 • Professioneel theater gebruiken als referentiekader
 • Grensoverschrijdend gedrag en stereotypering gaan hand in hand.
 • Politiek theater is een vorm die ik wil bekijken, om de boodschap van mijn eigen voorstelling goed over te kunnen brengen, hiervoor moet ik op zoek naar de juiste methode om dit te kunnen doen.
 • Herkenbaarheid in theater is zeer belangrijk voor een publiek, daarom dat stereotypes en clichés zo goed werken op theater.
 • Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat stereotypes in stand worden gehouden.
 • Machtsposities zijn noodzakelijk binnen een productie. Er mag alleen geen misbruik gemaakt worden van deze positie.
 • De tijdsgeest van waarin een stuk wordt gespeeld is zeer belangrijk.