FIN 

Tutkimuksessaan Performanssipedagogiikkaa – taidepedagogiikan poliittisuudesta Pilvi Porkola tarkastelee esityksen käsitettä, performanssitaiteen traditiota ja nykypäivää osana taidepedagogiikkaa ja sen poliittisuutta.


Tutkimuksen tavoitteena on pohtia, miten performanssitaidetta opetetaan ja millaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia performanssitaiteen opettajat näkevät työssään. Lähtöajatuksena on, että performanssitaiteen traditio vaikuttaa opettamiseen myös poliittisesti. Tämän lisäksi tarkastelun kohteena on, kuinka vallitsevat poliittiset olosuhteet ja ideat vaikuttavat opetuksen käytäntöön.


Tutkimukseen kuuluu etnografinen osuus missä haastatellaan performanssitaiteen opettajia, käytäntölähtöisiä työpajoja sekä esityksiä. SOHVA – Keskusteluja utopioista (Todellisuuden tutkimuskeskus) toteutetaan ympäri Helsinkiä toukokuussa 2024. Lue lisää: https://todellisuus.fi/sohva/

 

Instagram: pepe_performanssipedagogiikkaa

Performanssipedagogiikkaa – taidepedagogiikan poliittisuudesta


 Performance Pedagogy - Politics of Art Pedagogy

 

 CONTACT:

Pilvi Porkola

University Researcher, Research Institute,  Uniarts Helsinki.

pilvi.porkola@uniarts.fi

EN 

In her research Performance Pedagogy - Politics of Art Pedagogy Pilvi Porkola explores the concept of performance, the tradition of performance art in pedagogy as well as politics of art pedagogy.

 

The aim of the research is to consider how performance art is taught and what social dimensions performance art teachers see in their work.  The hypothesis of the study is that the politics of performance art and its tradition influence the teachers in a way or another also politically. In addition, she is interested in how the prevailing political circumstances and ideas affect teaching situations.

 

The research includes ethnographic study of art teachers, practice-based workshops, and artistic work.  The artistic intervention SOFA – Conversations on utopias (Reality Research Center) will take place around Helsinki in May 2024. Find more: https://todellisuus.fi/sohva/

 

 

Instagram: pepe_performanssipedagogiikkaa

 

N E W S 


FORTHCOMING:

SOFA - CONVERSATIONS ON UTOPIAS

public intervention by Reality Research Center.

Read more hereT E X T S


 

  1. Salmenniemi S.Porkola P.; & Ylöstalo, H. (2024) 
  2.  
  3. Porkola, P., Salmenniemi, S., & Ylöstalo, H. (2022). 
  4. poliittiseen mielikuvitukseen. Sosiaalipedagogiikka 23 (2), 85–96.