Hva slags musikk oppstår når ulike musikalske identiteter møtes?


En stor del av oppdraget er, etter min mening (og i tillegg til å utvikle det kunsteriske i prosjektet), å komme frem til en metode som viser hvordan jeg forsøker å svare på spørsmålet. Selv om jeg helst vil unngå det, ligger det noe som må svares på allerede i starten: Hva er musikalsk identitet? Per nå betyr dette spørsmålet at noe må skrives, noe må forklares, helt til å begynne med, men det er ikke egentlig en ulempe siden det sannsynligvis rydder opp i prosjektet for min egen del.

Jeg mener også at det er et poeng å forsøke å svare på en måte som er så tydelig og lettfattelig som mulig. Dette er derfor et forsøk på å svare med lyd, eksempler og tekst med lite fagterminologi.

 

Til å begynne med vil jeg si at musikk, og alle kunstneriske uttrykk, er noe høyst personlig, enten i form av at man representerer en tradisjon som allerede eksisterer, eller noe i form av at man gjør en innsats for å fremme egenart. Eksempler er videreføring av tradisjonsmusikk, eller motsatt, å markere avstand til en sjanger. Samtidig må man akseptere at det ikke er mulig å nå et nivå av 100% tradisjon, ei heller 100% egenart. Alt er til syvende og sist påvirket av begge ytterpunkter. 

 

Dersom dette kan etableres som et grunnlag, så vil det si at musikalsk identitet kan sies å være noe som er formet av noe á la

- omgivelsene man er i

- målsetningen man har

- økonomiske forutsetninger

- forventet resultat

- + + + 

 

Alle disse finnes i min egen bakgrunn. Eple Trio (omgivelse, målsetning, økonomiske forutsetninger), prosjekt "visepop på norsk" (forventet resultat), osv., og flere andre eksempler. I mitt tilfelle vil jeg altså hevde at musikalsk identitet noe som tilhører et prosjekt som av en eller annen grunn ber spisset, og ikke nødvendigvis noe som sier noe om meg som person. Man kan også kalle det å være spesifikk, at man har funnet sin nisje, at man er tydelig; poenget er at det har en innvirkning på musikken som oppstår. 

 

I dette prosjektet er målsetningen å oppheve eventuelle kunstige skillelinjer mellom sjangre, inspirasjonskilder, arbeidsmetoder og musikere, for å se hva som oppstår dersom jeg bevisst forsøker å ha en helhetlig tilnærming til egen musikalsk praksis. Dokumentasjonen vil vise hvordan inspirasjon oppstår, og refleksjonen er tenkt å være lydlige variasjoner, der en ny versjon eller variant kan sees på som en refleksjon over det som har skjedd tidligere i prosessen. 

 

Den overordnede metoden jeg bruker består i at jeg har laget en teoretisk maskin, foreløpig uten navn, der jeg først identifiserer musikalske bestanddeler fra gitte kriterier som jeg så bruker for å lage nye musikalske idéer. Metoden er gjennomført på flere måter:

1) Solo, Teorimaskin V1 og V1b

2) Teorimaskin V2, basert på musikalsk tilbakemelding fra musikere

3) Teorimaskin V3, basert på inspirasjonskilde fra andre fagfelt

Teorimaskin, V1

Solo


 

Itzama

Et ferdig stykke musikk, og det første resultatet fra PhD-prosjektet. Ble til som et resultat av helt konkrete metoder. Denne versjonen bytter mellom ulike versjoner fra halvferdig til ferdig, for å vise hvordan progresjonen har vært.

 

1) tekst, er en respons på W. Burroughs tekst, Pook the destroyer; metoden ligner på cutup, brukt av B. selv, men er mer et tilsvar, enn tilfeldig klipp og lim. Definerer også en metode jeg har brukt flere ganger senere. 

 

2) Musikalsk farget av et ønske om "noe nytt", definert som "noe annet enn lydlandskapet jeg har operert i før", og dessuten av et forsøk på å lage noe som andre kan fremføre, eller overta.

- Produksjonsteknikk og signalbehandling.

- Identifisere elementer som "ikke er nye", eksempelvis harmoniske preferanser, sjangertilhørighet, instrumentalt hovedfokus, osv.

 

3) Resultatet her inkluderer en musikkvideo med samtidsdans, og en installasjon

Itzama

V2 og V4 (utdrag)

Itzama

Trommeversjoner

Teorimaskin, V1b

 

Solo


 


Eksempel på metode


 

 

 

Moon, stars & silk scarves

Tekst basert på tilsvar fra AI, altså en annen metode en Itzama. Samme målsetning: å skrive tekst på en måte som utfordrer eksisterende praksis. 

 

Musikk basert på improvisasjon, med og uten tekst, i rekkefølge slik at en type output leder videre til en annen type output, som igjen bearbeides og behandles, vurderes og endres, til å bli en håndfast melodi, form og plan. 

Improvisert fremføring av tekst over improvisert underlag

Eksempel på totalt feilskjær

Rytmisk underlag, improvisasjon etter tekst

Elektronisk tilsvar

Fremføring av foreløpig vers (utdrag)

Fremføring av foreløpig refreng (utdrag)

Teorimaskin, V2

Musikalsk feedback fra eksterne musikere


 


Eksempel på metode


 

 

 

Utdrag fra musikalsk feedback

Opptak fra utøvere, basert på mitt utgangspunkt

 

Idéen er en variant av det å identifisere elementer, eller bestanddeler, i egen bakgrunn og erfaring; her er poenget å oppdage noe nytt ved å kombinere musikalsk tilbakemelding fra forskjellige utøvere, som har reagert på et stykke lyd jeg har produsert på forhånd. 

1: Utgangspunkt

2: Utgangspunkt med santoor

3: Utgangspunkt med sax og monomachine

4: Utgangspunkt med synth og santoor

5: Utgangspunkt med alt

General Idea

Komposisjon basert på elementer hentet fra den teoretiske maskinen

 

Låta er et resultat av rydding og struktering av musikalsk tilbakemelding (se over), der teksten inngår som et strukturelt element. 

 

- lytte

- rydde

- sortere

- avgjøre


Dette er også et forsøk på å bruke elementer fra alle de sjangrene jeg har erfaring fra. 

Intro med sax

Inngang til første vers

Overgang til refreng

Sax fra feedback som underlag, vers

Overgang til C, friere trommer

Improvisert del, frijazz fra feedback 1

Improvisert del, frijazz fra feedback 2

Utgang

Teorimaskin, V3

Inspirasjon fra andre fagfelt


 


Eksterne inspirasjonskilder


 

Song for Roger Penrose

Inspirert av Penrose's idé om syklisk kosmologi, altså at universet repeteres i en undelig rekke sykluser der hver forrige repetisjon identifiseres som Bigbang-singulariteten i den nye. 

 

Det finnes musikalske varianter som ligner:

1) Risset-rytme, (Jean-Claude Risset) en tilsynelatende evig accellerando

2) Shepard-tone (Roger Shepard), en tilsynelatende evig glissando

 

Jeg har et ønske om å bruke dette som utgangspunkt for improvisasjon, for eksempel brukt i overgangen på General Idea, fra vers til refreng (hør over)

 

Lyden her er forskjellige forsøk for å finne utav hvordan man kan gjennomføre Risset rhytm tilfredsstillende med et ensemble. Dette er kun midi. 

Loop V1

Loop V2

Loop V3


© Jonas Sjøvaag