Good Foundations 1

eksempler

 

Disse videoene viser et utvalg opptak gjort i perioden august 2023 - tdd. Det er slike opptak musikeren i "Good Foundations 2" får spille med, men ikke nødvendigvis akkurat disse. Dette er en prosess som skal vare frem til medio desember, og endelig utvalg gjøres da. 


© Jonas Sjøvaag