Nadja Lipsyc

Research as a Journey to an Aesthetic Understanding of Immersion and Participation through VR and Roleplaying (LARP)


In partial completion of a PhD in Artistic Research in Film and Related Audio–Visual Arts

Norwegian Film School, Inland Norway University of Applied Sciences, 2024.

 

Supervisors

Dr. Christy Dena

Siri Langdalen

The artistic doctoral outcome consists of the following.

 

  • The VR-larp Lone Wolves Stick Together (Live Action Roleplay) with multi-player functionality in VR, (6 players), presented publicly at Myren verksted, Oslo, November 2023, documented in this Research Catalogue exposition.
  • A physical multimedia exhibition retracing the research journey and narrative themes, exhibited at Myrens verksted, Oslo, November 2023, documented in this Research Catalogue exposition.
  • This Research Catalogue exposition.
 

Abstract

This research explores the artistic and critical potentials of using tools from live action roleplaying (larp) to create narrative VR experiences. In particular, it unfolds the conception, physical play and VR play and production of the live action roleplaying (larp) Lone Wolves Stick Together. Inspired by the film Stalker (1979) by Tarkovsky, Lone Wolves Stick Together stages the immersive environment as an omniscient Sphynx-like character that pushes the players to question one another and to introspect. By using larp and video game design knowledge conjugated to cinematic aesthetics, this research project seeks to honor the creative and narrative potentials of immersion and participation. As such, between 2018 and 2023, this research took the form of classic chamber larps, immersive theater experiences, scenography installation, VR larps (including two other projects: The Space Between Us and Ancient Hours) and a final multimedia installation. The artistic methods rely on principles of environmental design, explored physically through production design and ambisonics, and virtually through a highly reactive virtual environment. The research method is based on a constructivist approach where we experiment to find an answer, not the truth. Here, experimentation is not conceptual but aesthetic: knowledge is lived and felt through artistic experience. Centred around VR and within a film and new media context, this research also develops a reflection on the industrial and technological influences on the creative process and their friction with artistic-research.


Sammendrag

Prosjektet utforsker kunstneriske og kritiske muligheter ved anvendelse av teknikker fra live action roleplaying  (larp) for å skape narrative VR-opplevelser. Særlig beskrives prosessen med å utvikle live action roleplaying (larp) spillet «Lone Wolves Stick Together» gjennom faser med konseptutvikling, som fysisk spill og som VR-spill. «Lone Wolves Stick Together» er inspirert av filmen Stalker (1979) av Tarkovsky, og det immersive miljøet får en sfinks-aktig mytologisk karakter som utfordrer spillerne til å reflektere og stille spørsmål ved seg selv og hverandre. Det kunstneriske forskningsprosjektet undersøker kreative og narrative muligheter i immersjon og deltagelse (participation) ved å trekke veksler på designkunnskap fra larp og spill som kombineres med filmestetikk. Mellom 2018 og 2023 har utprøvingene tatt mange former: som klassisk larp (chamber larp), immersive teateropplevelser, scenografiske installasjoner, VR larps (dette inkluderer også to andre larp-prosjekt: «The Space Between Us» og «Ancient Hours») og en multimedial installasjon. De kunstneriske metodene benytter prinsipper fra økologisk design, som utforskes fysisk gjennom produksjonsdesign og ambisoni, og virtuelt i et immersivt-interaktivt miljø. Forskningsmetoden er basert på en konstruktivistisk tilnærming der vi eksperimenterer for å søke svar heller enn sannhet. Eksperimenteringen er estetisk heller enn konseptuell, ved at kunnskapen er levd og sanselig og emosjonelt erfart. Med utgangspunkt i VR innenfor film og nye medier, reflekteres også over hvordan industrielle og tekniske rammevilkår påvirker den kunstneriske prosessen, hvor det kan oppstå motstand i møte med kunstnerisk forskning.

Copyright Nadja Lipsyc (2024)

Thus material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as permitted by law.

Artistic Doctoral Outcome in PhD Programme in Artistic Research in Film and Related Audio-Visual Arts no. 3.