Return of the Silurians

en installation på gotlands konstmuseum och gotlands naturhistoriska museum.

 

I installationen gestaltas olika steg av återupplivande, re-animation. Gotland började skapas för över 400 miljoner år sedan under epoken Silur. Berggrunden byggdes upp av korallrev, en meter var tusende år. Långsamt reste sig en ö ur havet samtidigt som dess kontinentalplatta gled norrut mot ett svalare klimat. 1970 spelar varelserna the Silurians en huvudroll i ett avsnitt av science fiction tv-serien Dr Who. Ett underjordiskt  kärnkraftverk råkar väcka upp de hämndlystna varelserna som legat i dvala i miljontals år.  Silurerna är en slags jordens hämnare som tar upp kampen med människorna när de exploaterar jorden alltför hårt. Silurerna personifierar och härrör från den geologiska era som skapat Gotlands berggrund och som idag utgör grunden för den omfattande gruvindustri där vi gräver oss allt djupare ner genom lager av tusenåriga hemligheter.

 

Vid Slite kalkstenhuggeri går jag runt och letar efter sten med den rätta ytan och gråheten för att använda i min installation. Kalkstensindustrin som tog fart under 1600-talet förde med sig ett nytt klassamhälle; arbetarna i stenbacken & kalkpatronerna. Då bröts stenen för hand med enkla verktyg. Nu domineras marknaden av Nordkalk & Cementa som verkar i storskaliga industrialiserade processer som lämnar stora hål i berggrunden. & Takten som vi förbrukar naturresurserna på är i bjärt kontrast med takten de skapas. Denna obalans ligger till grund för de av människan orsakade (antropogena) klimatförändringarna.

 

I fornsalens samling har jag studerat gotländsk fossil från silurepoken. Fossil kan vara både negativa och positiva avtryck från de ursprungliga växterna eller djuren. Jag gör avtryck i lera av de olika strukturerna. Avtrycken i lera är mjuka & böjliga, möjliga att animera.

 

I glasmontern som är inlånad från fornsalen har leravtrycken tagit fossilernas plats i arkiv-askarna.

 

På väggprojektionerna har animerade leravtryck satts samman i ett slags landskap, likt ett diorama på ett naturvetenskapligt museeum.

 

På golvet står tre kalkstensblock, tvärsnitt ur gotlands korall-berggrund. De utgör projektionsyta för re-animerade korallrevs organismer.

 

I forskningen idag ser vi allt fler av de storskaliga konsekvenserna som antropogena klimatförändringarna för med sig. Förändringarna sker till den geologiska grad att det motsvarar inträdet i en ny geologisk epok; Antropocen. I denna epok med höjda havsnivåer och ökade temperaturer närmar vi oss återigen de förhållande under vilka Gotland skapades, då förhållandena var ultimata för de siluriska liven. Det är som upplagt för Silurernas återkomst, the Return of the Silurians.

 

Fossilerna återuppstår som animationer, zombiekoraller som iscensätter en återkomst av det förflutna eller en möjlig framtida evolutionerad varelse. Jag sätter samman en värld, ett ekosystem av siluriska koraller och installerar den rumsligt likt ett diorama på ett naturhistoriskt museum.