KIRJOITUKSET & KÄÄNNÖKSET / WRITINGS & TRANSLATIONSKIRJOITUKSIA TAITEESTA / WRITINGS ON ART


– “Sielun proteesi. Ajatuksia näyttämöanimaatiosta”, Nukketeatteri 2 / 2016, 24–26.


 − “Virtuaalisen materian jäljillä”, research exposition, Ruukku, Studies in Artistic Research, n° 3, 2015.


– “Molluskernas Etik, Glänta Journal 2 / 2015, 59–65.


– “The Ethics of the Gastropods. Analysis of a Trans-Human Practice”, Eurozine: http://www.eurozine.com/articles/2015-10-21-kirkkopelto-en.html


 − ”Martinson ja Runouden hybris”, Nuori Voima, 3−4 / 2014, 82−89.


 − ”Tilapäiset Absoluutit: yleistetyn antropomorfismin toinen manifesti”, Posthumanismi, Karoliina Lummaa & Lea Rojola (toim.), Eetos, Turku, 2014, 309−326.


− “Suloisessa sinessä. Hölderlinin runon ruumiillinen partituuri”, Tuli & Savu, nro 73 / 2013.


– ”Hölderlin, Sofokles ja modernin kaksi rytmiä”, Niin & Näin, nro 75, talvi 4 / 2012, 120–131.


­– ”Köyhyys esityksen kiistakenttänä”, Esitys-lehti, 4 / 2012.


– ”Miksi taide on vasemmistolaista?”, Ilman Lenin-setää, huom. Kulttuurivasemmiston vastaisku, Jan Liesaho & Vaula Tuomaala (ed.), Like, Helsinki, 2011.


 

– “Psykofyysisen kriisi”, Nykynäyttelijän taide. Horjutuksia ja siirtymiä, the publication of the Actor´s Art in Modern Times –research project, Marja Silde (ed.), Maahenki, Helsinki 2011, 183−205. 


– “Hölderlinin komparatiivit” in A. Hirvonen & S. Lindberg (ed.) Mikä mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri. Helsinki, Tutkijaliitto, 2009, 95−119. 


– ”Mitä mestaruus taiteissa merkitsee?”, Teatterikorkea, 1/2008.


 - "Taide vallankumouksen jälkitilanteessa" (Art in the post-revolutionary situation), Synteesi 1 /2007, 5–26.


– ”Taiteellisesta tutkimuksesta” (On Artistic Research), Teatterikorkea, 2 / 2007.


Nuori kaarti. Esa Kirkkopellon 1990-luvun teatteri (The Young Guard. The Theatre of Esa Kirkkopelto in the 1990s), LIKE, Helsinki, 2007.


 - "Kolmas toisen katseessa – huomioita näyttämöllisen kohtaamisen rakenteesta" (Third in the gaze of the other, remarks on the structure of the scenic encounter), Politiikka 48: 4 / 2006, 262–266.


– "Proosallinen näyttämö. Walter Benjaminin teatterista", Avain. vol. 3−4, 2005.


– ”Näyttämön ilmiö” (The stage as a phenomenon), Esitys katsoo meitä. Näyttämö ja tutkimus 1 Theatre Research Society, 2005, 12−37.


– "Athenen ääni - tragedia, demokratia, dekonstruktio" (Voice of Athena - Tragedy, democracy, deconstruction) in Tiede & Edistys, 3/2004, 209−227.


– ”Johdatusta näyttämönteoriaan” (Introduction to stage theory), Tiede ja Edistys, 3/2003, 224−236.

 

A Manifesto for Generalized Anthropomorphism, 2004, Eurozine (www.eurozine.net).


− “Yleistetyn Antropomorfismin manifesti”, Nuori Voima, 2/ 2004.

 

– "Kivi, traaginen ja moderni" (Aleksis Kivi, the Tragic and the Modernity), Romanttinen moderni, T. Hökkä (ed.), SKS, 2001.

 

– ”Tragedia ja etiikka" (Tragedy and Ethics),  Nuori Voima, 2/2000.

 

– “Yritys Brechtin ajattelemiseksi" (Attempts at Brecht), Tiede ja Edistys 1/99.


– "Incipit tragoedia - murhenäytelmä alkaa" (Incipit Tragoedia – the Tragedy Begins), Nuori Voima, 2/98.

 

– "Politiikka teatterina” (Politics as Theatre), Yliopisto, 18/97.


– "Poliittisesta teatterista” (On Political Theatre), in the anthology Moniääninen 60-luku, Teatterimuseo, 1996.

 


KÄÄNNÖKSET / TRANSLATIONS IN FINNISH 


– Denis Guénoun, Näyttömön filosofia (Essays on stage theory), translation (with K.Sivenius) and post-face, LIKE, Helsinki, 2007.


– Hölderlin, Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä (Remarks on the Translation of Sophocles) translation and introduction, LOKI-kirjat, Helsinki, 2001.


– Sofokles, Oidipus Kolonoksessa (Oedipus at Colonus), translation, LIKE-kustantamo,

Helsinki, 1994.