“Madness and Bastard in Motion: Learning through Performance Studies”

(2013-2015)


Ett projekt inom ämnet performativa konstarter/

konceptuell performance/konstnärlig-vetenskaplig högskolepedagogik:

Högskolan för scen och musik/ Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. September 2013-juni 2015. Projektet utvecklades och genomfördes tillsammans med Fredric Gunve, lektor vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK), GU, parallellt med Fakultetsgemensamma kollegiet för Performance/Performativitets verksamhet. Finansiering delgavs från Konstnärliga fakulteten/GU via kollegiets verksamhet.

 

Projektet undersökte genom ett konceptuellt och performativt förhållningssätt offentliga scenrum där en uppluckringen mellan pedagogik och konst skapas, liksom mellan arketyperna läraren och konstnären. Genom att på olika sätt utnyttja de porösa skikt som ligger mellan dessa yrkeskategorier och praktiker skapas genom projektet nya intra-aktiva möjligheter, transdisciplinära möten, sammanfogningar eller fusioner. Vad sker mellan lärandet och konsten på gestaltandets tröskel, i det mikroskopiska ögonblicket? Vad uppstår när de vanor, yrken och tillhörigheter vi vanligtvis beskriver oss som förändras och nya titlar, yrken och praktiker formas? Projektet söker genom begrepp och koncept att formulera de skeenden och tillblivelser som uppstår genom två temporära ingångar och arketypiska karaktärer i den GALNA och BASTARDEN - Madness and the Bastard.